ROZHOVORY S LONOM

ONLINE KURZ tantrajógy pre ženy

AKTUÁLNY TERMÍN:
28.6 - 30.8.2024

každý piatok od 8.00 do 10.00Ucelený blok pozostávajúci z 10tich na seba nadväzujúcich dvojhodinových stretnutí, pri ktorého tvorení som vychádzala zo svojich dlhodobých  skúsenosti sprevádzania ženských seminárov a kurzov so zameraním na zvedomenie energie lona a liečenie panvových orgánov, ako nosného predpokladu pre vstup do vlastného potenciálu, do pocitu vnútornej stability, dôvery a vďačnosti. 


Cena:
320€

Zámerom programu Rozhovory s Lonom je naučiť sa rozpoznať a prehĺbiť pocit ukotvenia vo vlastnom tele/ v lone, posilniť tak svoje vnútorné zdroje a vďaka tomu prirodzene rozvíjať pocit pravdivej sebalásky a sebahodnoty.

Počas jednotlivých tematizovaných stretnutí budeme pracovať predovšetkým cez jemné energetické techniky vychádzajúce z tantry a tao, zamerané na rozpúšťanie a uvoľňovanie napätia v tele, napájanie na energiu lona a panvových orgánov a jej následné umocňovanie a kultivovanie. Je prirodzené, a tiež očakávané a vítané, že vedomá práca s energiou lona vynesie na povrch mnohé zásadné ženské témy/ pocit vlastnej hodnoty, vzťah k sexualite a intimite, rodové väzby, partnerstvo, materstvo a iné.


Z tohto dôvodu bude časť každého stretnutia venovaná aj zdieľaniu v kruhu, bezpečnom priestore, kam môžete priniesť svoje príbehy. Pre možnosť hlbšieho zdieľania a vzájomného prepojenia a inšpirácie bude počas online programu vytvorená aj podporná (uzatvorená) FB skupina, do ktorej budeme spoločne prispievať všetkým tým, čo sa nevmestí do našich online stretnutí