ROZHOVORY s LONOM popis stretnutí

1. stretnutie 
Lono  rozpoznanie uvoľnenia

uvoľnenie ako vstup pre prácu s lonom, rozpúšťanie napätia, stresu (kde je stres nie je nič)

uvoľnené lono ako jeho prirodzený stav
spôsoby vedomého uvoľňovania : pokojné, jemné, dynamické, intenzívne
možnosti, nástroje / význam hlbokých výdychov, spojenie panva hrdlo

2. stretnutie 
Lono  poklady v ženskom tele

panvové orgány maternica a vaječníky
ich energetický význam
maternica sprievodkyňa alebo bolestivá záťaž
* význam uvoľňovania a čistenia panvových orgánov

3.stretnutie 
Lono  vnútorná pumpa

 posilňovanie svalov panvového dna, rôzne spôsoby a ich význam
dynamika panvového dna/ energetická pumpa

4.stretnutie 
Lono ukotvenie a srdce Zeme 

napojenie* uzemnenie, ukotvenie
význam prepojenia chôdze a dychu,
prečo je dôležité vedieť spomaliť ,"ak nestíhaš, spomaľ"

5.stretnutie 
Lono a srdce - odvaha v zraniteľnosti

 zvedomenie a umocnenie prepojenia lona a srdca
srdce ukotvené v lone ako predpoklad k odvahe vstúpiť do vlastnej zraniteľnosti
energetické okruhy

6. stretnutie 
Lono vnútorný stred 

čakrový systém ,prepojenie lono srdce hlava , stredový kanál

7. stretnutie 
Lono prepustiť a prijať

napojenie a prepustenie
Hviezda poslania (Hviezda duše), rituál prijímania 

8. stretnutie 
Lono a emócie

význam pojmu emočná tekutosť , vedomý vzťah k osobným emočným procesom energetická výživa/ postarať sa o seba "byť matkou sebe samej"

9. stretnutie 
Lono vstup do potenciálu

vnútorný energetický okruh Materský okruh
uzatvorenie Materského okruhu
regenerácia panvových orgánov Lono ako zdroj

10.stretnutie 
Lono vďačnosť životu

energetická zostava Materský okruh ako nástroj pre samostatnú prácu
* možnosti prehlbovania praxe

*záverečné stretnutie, priestor zdieľanie a všetky nezodpovedané otázky