Ročná škola pre lektorky a sprievodkyne ženských kruhov

TVÁRE LUNY V ŽENSKEJ DUŠI

  Učenie ženských archetypov na ceste k vlastnej jedinečnosti 

* Povedomie o našej archetypálnej podstate nám prináša príležitosť hlbšie porozumieť vlastnej duši.
 Dominantné, aj menej výrazné znaky jednotlivých archetypov často predurčujú naše kvality
 a spôsob, ktorým nasledujeme svoje vízie a uchopujeme vlastnú realitu.


* Porozumenie a prijatie archetypálnej rôznorodosti našej duše tvorí jeden z dôležitých pilierov
 pri budovaní vlastnej identity a posilňovaní vnútornej celistvosti. Rozpoznávanie archetypov v nás,   ponúka krásnu cestu sebapoznávania a sebaprijatia pre ženy aj mužov.

* Tak ako muži prehlbujú spojenie so svojimi kvalitami prostredníctvom mužských archetypov
 v mužských spoločenstvách /najčastejšie so štyrmi archetypmi Bojovník, Milenec, Mág a Kráľ,   stretávajú sa takisto ženy, aby spoločne vykročili na cestu hlbokého liečenia, podporované darmi   archetypov ženského sveta. 

Pozývame vás, drahé ženy, spoločne na túto cestu vykročiť, vedené  múdrosťou, ktoré v sebe ženské archetypy nesú.


Ročná škola pre sprievodkyne ženských kruhov
TVÁRE LUNY V ŽENSKEJ DUŠI

učenie ženských archetypov na ceste k vlastnej jedinečnosti

* Tento projekt vznikol predovšetkým so zámerom vytvoriť podporný a bezpečný priestor pre   ženy, ktoré sa rozhodli sprevádzať ženy v skupinovej aj individuálnej práci, 
 ale tiež pre ženy, ktoré majú záujem rozvíjať a prehlbovať porozumenie sebe samej,   prostredníctvom cesty ženských archetypov.


* Druhým dôležitým zámerom pre vytvorenie projektu Ročnej školy je naše rozhodnutie,  odovzdať  svoje doterajšie lektorské skúsenosti ďalším ženám, nakoľko vieme, akú zodpovednosť v sebe práca každej lektorky či sprievodkyne nesie.

* Aké dôležité je okrem nášho prvotného rozhodnutia, dostatočnej dávky odvahy a následného  učenia sa na základe vlastných lektorských skúseností, aj znalosť bohatého teoretického pozadia
z oblasti kozmologických, mytologických, historických a kultúrno-spoločenských súvislostí, ako aj poznanie mnohých skrytých zákonitostí, alebo, dajme tomu, nepísaných pravidiel.  

* V rámci víkendových seminárov Ročnej školy budeme odovzdávať tie najpotrebnejšie a zároveň  najzákladnejšie lektorské zručnosti, ktoré považujeme pri práci so skupinou alebo klientom za nevyhnutné. 


ČO NÁS ČAKÁ 

* 6 víkendových pobytových seminárov v spolupráci s prizvanými lektorkami v príjemnom prostredí BIOLKA / Modra Kráľová

* ucelený kurz tantra jógy pre ženy, vo forme 12tich 2 hodinových lekcií, v ranných hodinách, pred začiatkom hlavného celodenného programu 

* 6 integračných ONLINE stretnutí medzi jednotlivými víkendovými seminármi a po záverečnom stretnutí Ročnej školy

konzultácie a supervízia pre záujemkyne a sprievodkyne v praxi 

* študijné materiály a textové podklady z jednotlivých víkendových seminárov Ročnej školy "skriptá šité na mieru"

doporučená literatúra, doporučené sebarozvojové programy, doporučená hudba, videá 


KOMU je Ročná škola určená

* budúcim lektorkám a sprievodkyniam,
* ženám, ktoré majú záujem hlbšie preniknúť do sveta ženských archetypov, vedomej energetickej   práce s pohybom tela, oblasťou Lona a prapôvodných či novodobých ženských rituálov 


KTO zastrešuje Ročnú školu TVÁRE LUNY V ŽENSKEJ DUŠI

Tereza Ruth

* dlhodobo sprevádza ženy sebarozvojovými kurzami
a seminármi, so zameraním na zvedomovanie a liečenie Lona
a panvových orgánov.

*Od roku 2007 pôsobí ako akreditovaná lektorka tantrickej jógy pre ženy Mohendžodáro a facilitátorka katarzných techník, zameraných na hĺbkové uvoľňovanie vnútorných emočných procesov.
* Vo svojej práci vyzdvihuje vedomý kontakt s  telom, či  už prostredníctvom dynamického, pohybového prejavu alebo naopak, prostredníctvom veľmi jemnej, vnútornej energetickej práce v prepojení s viacerými dychovými technikami.

* v roku 2010 vytvorila projekt SEDEM KLENOTOV ŽENY, transformačný cyklus celodenných seminárov pre ženy. V priebehu minulého roka bol tento cyklus obohatený o spoluprácu s lektorkou Mawu Ananke. 


 Okrem pravidelných kurzov a seminárov ponúka skupinové pohybové stretnutia Tanečné meditácie pre ženy, a taktiež individuálne konzultácie spojené s theta healing a kraniosakrálnou terapiou.  

* Vo svojej práci vychádza zo svojich dlhoročných lektorských skúseností, z učenia tantry, tao, šamanských kmeňových tradícií a nepochybne taktiež zo svojho osobného života. Cíti sa hlboko inšpirovaná knihou Ženy, ktoré behali s vlkmi a archetypom Divokej ženy - Divošky, ktorý vo svojej práci napomáha objaviť v každej žene ako predpoklad k vnútornému seba obnoveniu a prinavráteniu k vlastnej jedinečnosti.

JEDNOTLIVÉ VÍKENDOVÉ STRETNUTIA
archetypy a spolupráca s prizvanými lektorkami


Tichá sila nehy    

 1. archetyp Panna

Katka Klimová a Tereza Ruth 23. - 25.2.

* Miesto ticha, kedy krajina vydýchne a chvíľu je v priestore iba NIČ. Práve v tomto bode vieme najlepšie počuť zárodok toho nového, čo chce prísť do našich životov, pretože v tme je vidieť aj malé svetielko..


* Zárodok vízie, všetkého, čo sa tvorí, naše krehké rozhodnutie vydať sa na Cestu.

* Každá z nás si nesie v sebe toto svetlo, záblesk tichej, nežnej sily, no pozná aj miesta, kde musela uhnúť, trochu sa skrútiť
či prispôsobiť. Na časti svojich volaní, ktoré znejú v duši Panny, sme zabudli. Ale ten pulz občas predsa zacítime. Pretože v energii tohto archetypu je aj nespútaná radosť, tvorivosť bez podmienok a objavovanie sveta vždy novými očami.

Počas víkendu budeme pracovať cez snovú rovinu a imagináciu, vône, bylinky a kvety. 

* Vysvetlíme si základy tvorenia priestoru pre ženský kruh, naučíme sa čistiť priestor aj seba.
* Povieme si o spôsoboch tvorenia kruhu (solárny, lunárny, držanie priestoru, formy zdieľania a spôsoby podpory hĺbky aj radosti). 

* Prinesieme archetyp Panny cez symboliku farieb, podporných silových predmetov či prastarých, mytologických príbehov, v nadväznosti na naše osobné životy.


Šepot modlitby Lona 

 2. archetyp Milenka 

Mab Junga a Tereza Ruth 31.5. - 2.6.

* Pocit neutíchajúcej vášne pre život, ktorá sa tvorí v hĺbke krajiny Lona, preteká telom a prelieva sa cez otvorené srdce. 

* Tanec neutíchajúcej extázy, ktorú pozývame do svojej každodennosti, cez hlbokú lásku k svetu a k sebe samej. 

* Dovoliť si byť Milenkou svojho života, rozpoznať sexualitu ako nástroj komunikácie svojej duše a slobodnú, nespútanú silu tvorenia v hmote.

Počas víkendu budeme pracovať cez posvätnú geometriu Vesica Piscis, energiu prebudeného Lona a symboliku Grálu, s podporou sprievodcov Márie Magdalény a Ješuu. 

* Vysvetlíme si základy pre prácu s intimitou v skupine aj pre jednotlivcov, a predstavíme si nástroje na prehlbovanie vzájomného bezpečia a dôvery v kruhu.

 * Prinesieme archetyp Milenky cez symboliku farieb, podporných silových predmetov či prastarých, mytologických príbehov, v nadväznosti na naše osobné životy. 


Tvorkyňa svojho života  

 3. archetyp Kráľovná 

Lucia Ladiva a Tereza Ruth 16.8. - 18.8.

* Súzvuk dvoch vnútorných svetov, sveta vnútornej ženy a sveta vnútorného muža.* Rovnováha bytia a konania, emócií a mysle, plynutia a zamerania na cieľ.  * Z tohto miesta uzrieť samu seba ako Kráľovnú svojho života. Z miesta, kde sebaláska, sebahodnota, dostatok, sebadôvera, jasnosť slobodne prúdi a do všetkých oblastí života prináša hojnosť

Počas víkendu budeme pracovať cez nástroje a techniky v témach sebaláska, sebahodnota, dostatok, sebadôvera, hojnosť, a tiež kvality vnútorného muža a vnútornej ženy. 

* Ukážeme si metódy na rozpoznávanie sebahodnoty a dostatku v tele, a tiež programu obete a ciest ako z neho von. 

* Prinesieme prácu s vôľou a jej vedomým presadzovaním ženskou cestou,
s vnímaním a ukotvovaním láskavých a pevných hraníc, vďaka ktorým svoje životné konflikty riešime z pozície Kráľovnej.

* Ukážeme si cvičenia v témach prosperity, finančnej hodnoty a slobody, komunikačné techniky, ktoré nám pomôžu, aby naša komunikácia obsahovala: odvahu, jasnosť, pravdivosť, rozhodnosť, sebadôveru, sebaistotu, láskavosť, citlivosť, vnímavosť a zraniteľnosť. 

* Prinesieme archetyp Kráľovnej cez symboliku farieb, podporných silových predmetov či prastarých, mytologických príbehov, v nadväznosti na naše osobné životy. 


Tlkot srdca Zeme  

4. archetyp Matka 

Mawu Ananke a Tereza Ruth 18.10. – 20.10.

* Tlkot srdca Matky Zeme, prítomný v každom našom nádychu 
a výdychu. 

* Nikdy nekončiaci prúd bezpodmienečnej lásky, neustále nás pozývajúci do vnútornej rovnováhy. Posolstvá Matky Zeme, zdrojovej matrice nášho bytia, nesúce v sebe príležitosť otvoriť svoje srdce do modlitby jednotného tepu s jej srdcom, s jej telom.

Počas víkendu budeme pracovať cez prapôvodné rituály a obrady kmeňových kultúr.
* Cez aktiváciu vnútornej služby budeme mať priestor uzrieť v sebe silu a nehu Matky Tvoriteľky. 

* Predstavíme si vedomú prácu s emóciami prostredníctvom hudby, pohybu
a tanca, osvojíme si základy tvorenia tanečných hudobných ciest alebo meditácií. 

* Prinesieme archetyp Matky cez symboliku farieb, podporných silových predmetov či prastarých, mytologických príbehov,
v nadväznosti na naše osobné životy. 


Labyrint hlbokého ticha 

5. archetyp Vedma 

Zuzana Slavena a Tereza Ruth 29.11. – 01.12.

*Múdrosť hlbokého ticha, chápavej temnej prázdnoty.

* Múdrosť pramatiek Tkáčok, ktoré cez svoje príbehy votkali do veľkej látky Zeme svoje odkazy, Trpezlivo čakajúc, kedy každá žena objaví svoju vnútornú Vedmu v krajine vlastnej duše.

Počas víkendu budeme pracovať cez prapôvodné obrady so živlami pod svitom Luny. 

* Spoločne vstúpime do Labyrintu, ktorý prinesieme ako nástroj posvätnej geometrie, podporujúci nás, hľadajúce pútničky na ceste za odvážnym napĺňaním príbehu vlastnej duše. 

* Predstavíme si pojmy emočná tekutosť, posvätná temnota a všetko, čo je
v spojitosti s týmito pojmami uložené v našom vnímaní reality. Prinesieme archetyp Vedmy cez symboliku farieb, podporných silových predmetov či prastarých, mytologických príbehov v nadväznosti na naše osobné životy. 


Alchýmia slobodnej duše 

6. archetyp Čarodejka 

Mária Kubasáková a Tereza Ruth 24.1.-26.1

* Esencia autentickosti a primárnej podstaty, ponúkajúca nekonečné možnosti tvorenia.

* V alchymistickom procese života si vyberá zo všetkých možností tú, ktorá ju vedie na ceste k pravdivosti a naplneniu. Po prvotnom rozklade, odovzdaní sa procesu tvorenia, vo vzostupnej fáze, fáze konania zahŕňa aj aspekt pravidiel, uznanie rámca.

Počas víkendu budeme pracovať cez slobodný výtvarný prejav, predstavíme si spôsoby a techniky výtvarnej tvorby podporujúce naše jedinečné dary a našu vnútornú slobodu.
* V záverečnom, oslavnom tvorivom procese prizveme všetky podoby svojej duše (archetypy) vedome do svojho života. 

* Dôležitou súčasťou nášho posledného stretnutia bude prinesenie témy etického kódexu, ako oporného rámca pre ženy, ktoré sa rozhodli kráčať na ceste sprievodkýň ženských kruhov. 

VIAC o prizvaných lektorkách Ročnej školy TVÁRE LUNY V ŽENSKEJ DUŠI

Katka Klimová

Katka sa dlhoročne venuje prírode a vzťahu človeka k nej v rôznych podobách: v permakultúre a ochrane prírody, bylinkárení, ale aj pri sprevádzaní obradov sviatkov Kola roka. Hľadá odrazy ľudského archetypálneho sveta
v tom prírodnom okolo nás, pretože z neho sme vzišli. Verí, že práve hlboká láska k Zemi je tým elixírom, ktorý môže pomôcť aj tomu nášmu uponáhľanému ľudskému svetu. Tak, ako my nechávame naše stopy v krajine, tak sa ona otláča do hĺbok našich duší. Katka žije v dedinke pod Malými Karpatami s manželom, svojimi tromi krásnymi deťmi a kopou zvierat, v náruči svojej bylinkovej záhrady.
katkaklim.sk

Mab Junga

Mab je terapeutka, sprievodkyňa partnerskými vzťahmi a sexualitou, lektorka terapeutických techník. Pracuje so ženami v témach liečenia sexuality a vzťahov. So svojim manželom ,Igorom Miháľom vedie semináre pre páry zamerané na obnovenie spojenia partnerov vo vzťahu. Vo svojej terapeutickej práci sa taktiež venuje otváraniu potenciálu človeka a odstraňovaniu blokov a modelov, ktoré nám bránia objaviť svoju vnútornú silu a vedenie. Sprevádza človeka cestou liečenia vnútorného dieťaťa.
K pochopeniu a doliečeniu zranení a prenosov kódov z minulých životov .Pomáha prestúpiť z role obete, do role tvorcu.

Je autorkou knihy Alchýmia ženy, ktorá je liečivý nástroj na ceste prebudenia ženy, autorkou úspešných webseminárov Žena alchymistka života a Milenec, ktoré pomáhajú liečiť partnerské vzťahy na najhlbších úrovniach – www.stebou.sk Vytvorila knihu Ženy bohom pobozkané, ktorá je súborom príbehov 24 žien, lektoriek, terapeutiek, a umelkýň z Česka a Slovenska. A knihu Tvorcovia, ktorá je zbierkou príbehov 30 mužov, sprievodcov z Česka a Slovenska.
www.martinajunga.sk

MaWu Ananke

Mawu je sprievodkyňou vnútorným svetom na ceste za rozpomenutím sa na múdrosť duše a základné prírodné zákony života na Zemi. Pracuje s aktiváciou pamäte kmeňových buniek vďaka pôvodným tradíciám kmeňov a spojeniu s nebeskymi majstrami. Učí sa jednotnému jazyku srdca na svojich cestách a zasväteniach, ktorými prechádza po Južnej Amerike a iných častiach Zeme. Odovzdáva ho ďalej cez rituály, obrady, aktivácie, osobné iniciacie a liečeniia, sound healing a ďalšie formy energetickej práce. V spolupráci s medicínou Rapé vedie individuálne ceremónie.Pomáha ženám prebudiť vedomie panvy a otvoriť v sebe spojenie s posvätnosťou a múdrosťou lona. Už niekoľko rokov je súčasťou tvorby seba spoznávacích projektov, ceremónií a ženských retreatov, ako lektorka a facilitátorka.

Lucia Ladiva

Lucia je obradníčka, moderná šamanka, speváčka, mentorka, lektorka ženských kruhov a medzinárodných transformačných retreatov, autorka online programov SSD (Sebaláska, Sebahodnota, Dostatok), NET(Nakopni Energiu Tvorkyne), Ročnej školy pre ženy DMW (Divine Medicine Woman) a individuálneho aktivačného programu Reštart. Jej práca je ukotvená v holistickom prístupe (telo, emócie, myseľ, duch), medicínskom kruhu, učeniach prírodných národov, transpersonálnej filozofii a psychológii, koučingu a Human Designe. Žije s rodinou striedavo na Slovensku a na Ibize.

Po silnom zážitku blízkom smrti v roku 2012 zasvätila svoj život skúmaniu ľudského vedomia a povahy života na Zemi pomocou rôznych techník a disciplín. Teraz prináša výsledky tohto skúmania vo forme obradov, individuálnych a skupinových retreatov, energetickej práce, koučingu, sebarozvojových a business online programov. Podporuje ľudí pri vystupovaní z role obete do energie vedomého tvorcu. Pomáha rozpoznávať a prepisovať nefunkčných programy a vzorce v oblastiach hojnosti, prosperity a jasných hraníc. Jej tvorba je presiaknutá prácou s hlasom, telom a dychom, hrou so zvukmi, vibráciami a frekvenciami. Lucia tvorí vždy v živom prepojení s prírodou a živlami. Spolu so svojím partnerom Tomášom prinášajú tiež podporu pre páry vo forme prednášok, workshopov, individuálneho poradenstva a retreatov.
lucialadiva.sk

Zuzana Slavena

Zuzka je sprievodkyňa zážitkovej turistiky, kňažka, ceremonialistka. Slávi sviatky kola roka a zvoláva Lunice - stretnutia žien v kruhoch v prírode, v rytme so živlami a fázami luny. Prepája starobylé rituály s novodobým spôsobom žitia. Sprevádza ľudí rôznymi životnými oslavami, prechodovými rituálmi, obradmi. Tieto jedinečné rituály sú jednoduchým, no posvätným spôsobom zvedomovania si všetkého, čo sa okolo nás deje, ako plynie čas a ako prežívame jednotlivé udalosti nielen navonok, no najmä vo vnútri. Sú príležitosťou zastaviť sa, osláviť jednotlivé míľniky v cykle života a žiť vlastnú premenu.  Baví ju žiť s nohami na zemi a hlavou v oblakoch. Pozýva Vás na cesty za poznaním, napĺňaním príbehu duše. Teším sa na naše stretnutia v labyrinte života ... 
slavena.sk

Mária Kubasáková

Mária je vyštudovaná výtvarníčka a architektka, ukončila štvorročné vzdelávanie s terapeutickým zameraním na Škole empatie v Bratislave (PACE). Vedie detský Lesný klub Ateliér LES, kde pracuje s deťmi, v každodennom spojení s prírodou. Blízka je jej práca s cyklami prírody a oslavami a rituálmi napojenými na tento prirodzený chod. Vedie kurzy pre dospelých a pre deti, kde prepája výtvarnú tvorbu s podpornými terapeutickými prvkami. Vytvorila cyklus stretnutí Obrazy duše. Robí osobné poradenstvo, kde okrem empatického poradenského rozhovoru pracuje s cítením v tele a vonkajším vyjadrením formou autentického prejavu, aktivujúcich okrem porozumenia vnútorných procesov, tiež proces liečenia. Je spoluzakladateľkou tvorivej skupiny LaLoba a mama 15 ročného Šimona. Vo voľnom čase sa venuje voľnej maľbe, grafike a písaniu poézie, hraniu na klavír, posedeniam s priateľmi, dobrodružnému cestovaniu – po našej planéte aj po iných svetoch. Mária má rada jarné slnko, ticho, hudbu, ležanie na tráve, rýdzi detský humor, hľadanie tej správnej melódie, nočný les, zapálené debaty o všeličom, tanec a intenzívne životné momenty, kedy sa zastaví čas a až "bolí srdce" z toho, čo nám život ponúka. Možnosť učiť sa. Teší ju vnímať prírodu, zvieratá a ľudí v ich plnom potenciáli.

TERMÍNY Ročnej školy TVÁRE LUNY V ŽENSKEJ DUŠI 

 23.2.2024 – 26.1.2025

23.2. – 25.2. Tichá sila nehy  archetyp Panna,  Tereza Ruth a Katka Klimová

31.5. – 2.6.  Šepot modlitby Lona  archetyp Milenka,  Tereza Ruth a Mab Junga

16.8. – 18.8. Tvorkyňa svojho života archetyp Kráľovná,   Tereza Ruth a Lucia Ladiva

18.10. – 20.10. Tep srdca zeme  archetyp Matka,  Tereza Ruth a Mawu Ananke

29.11. – 1.12. Labyrint hlbokého ticha archetyp Vedma, Tereza Ruth a Zuzana Slavena

24.1. - 26.1.2025 Alchýmia slobodnej duše  archetyp Čarodejka, Tereza Ruth a Mária Kubasáková


Školu je možné absolvovať len vcelku, nie je možné prísť na jednotlivé archetypy.


KDE bude Ročná škola prebiehať

BIOLKA, Modra-Kráľová 

Cena: 15€/noc (spanie v samostatných izbách, na matracoch, spacák, prípadne vlastné periny)
Strava: k dispozícii príjemná kuchynka s kompletným vybavením, možnosť prípravy vlastných raňajok. V rámci Biolky je aj reštaurácia, v prípade záujmu je možné objednať si plnú penziu
(upresníme si podľa preferencií účastníčok pred začiatkom Ročnej školy).

LEKTORNÉ

1700€ /rok/osoba pri úhrade v rámci 1 platby
1800€ pri rozdelení platieb do 2 splátok
2000€ pri rozdelení platieb do 4 splátok
                                                    

Lektorné nezahŕňa ubytovanie a stravu.


Storno podmienky:
Lektorné obsahuje aj zálohu vo výške 700€.
V prípade zrušenia účasti do 1.2. prepadá 50% zo zálohovej platby.
V prípade zrušenia účasti do 2.2.2024 prepadá 100% zo zálohovej platby.
Ak si nájdete za seba náhradu, platbu Vám vrátime po odrátaní
manipulačného poplatku vo výške 100€. 

Ďalšie informácie dostanete po prihlásení.Počet miest max. 15!

PRIHLASOVANIE

Info a prihlasovanie cez mail
info@terezaruth.com alebo prihlasovací formulár