TANTRAJÓGA 

PRAVIDELNÉ KURZY PRE ZAČIATOČNÍČKY


MOHENDŽODÁRO TANTRAJOGA PRE ZAČIATOČNÍČKY / kurz

pravidelný dochádzkový kurz každú stredu

od 10.00 do 12.00 hod. Yoga House Bratislava

cena: 

 

AKTUÁLNY TERMÍN:
MOMENTÁLNE NEMÁME AKTUÁLNY TERMÍN
PRE TENTO KURZ.


POČAS KURZU SA SPOLU NAUČÍME

-základné spôsoby uvoľnovania a čistenia panvových orgánov

-vysvetlíme si význam hlbokých uvoľnených výdychov a dôležitosť prepojenia hrdla a panvy


-vedomý kontakt s energiou prostredníctvom štyroch základných pozícií energetickej zostavy Materský okruh

dynamiku panvového dna: účinky dynamiky panvového dna nám na úrovni fyzického tela napomôžu predchádzať vzniku myómov, polypov a cýst v oblasti maternice a vaječníkov a spevňovať uvoľnené svaly panvového dna.

Na energetickej úrovni môžeme vďaka dynamike panvového dna prehlbiť spojenie s energiou Zeme a výrazne pre seba nanovo objaviť vnútorný priestor svojho Lona ako domov vlastnej tvorivej ženskej sily... Vďaka tantrajógovým cvičeniam a meditáciám nanovo precítime svoje lono ako zdroj vlastnej tvorivej sily a zdravej vedomej sexuality. 


Je veľmi dôležité, aby sa ženy na kurze cítili bezpečne, preto kurz prebieha ako uzatvorená skupiny, čo znamená, že počas rozbehnutého kurzu už nie je možné sa do skupiny pridať. Týmto opatrením sa usilujeme vytvoriť bezpečné prostredie pre vnútornú prácu žien v skupine a priestor pre prehĺbenie vzájomnej dôvery a vzťahov. 

čo je MOHENDŽODARO