TANTRAJÓGA II.

PRAVIDELNÉ KURZY TANTRAJÓGY PRE POKROČILÉ

TANTRAJOGA  pre pokročilé / kurz

pravidelný dochádzkový kurz každú stredu
od 10.00 do 12.00 hod. Yoga House Bratislava 

cena 220 eur / 14 stretnutí


AKTUÁLNY TERMÍN:
28.2. – 19.6. 2024 (14 stretnutí)
(mimo 1.5., 8.5. a 12.6.) Nový doobedný kurz tantrajógy určený ženám,, ktoré absolvovali prezenčné alebo online kurzy Mohendžodáro tantrajóga pre začiatočníčky , cyklus celodenných seminárov Sedem klenotov ženy alebo online program Rozhovory s Lonom I.

Počas tohto kurzu sa naučíme nových 6 ásan, inšipirovaných tantrajógovým systémom Mohenďžodáro. priamo nadväzujúcich na energetickú zostavu Materský okruh.


Nové ásany, ktoré prinesieme, výraznejšie zapájajú telo na fyzickej úrovni a vďaka tomu energiu, ktorú aktivujeme v Materskom okruhu ukotvujú hlboko v tele. Stávajú sa tak účinným nástrojom pre zhmotňovanie našich vízií a akýmsi " prenášačom" vlastných vnútorných kvalít do reality. V prepojení ásan do celku záverečnej energetickej zostavy Okruh života podporujeme vyváženosť polarít mužsko- ženského princípu a aj vďaka tomu pocit vnútornej rovnováhy a stability.


Prostredníctvom nových ásan hlbšie otvoríme témy ako rozhodnosť, vôľa, pokora, dôvera a odvaha v zraniteľnosti.

Počas prvých stretnutí dokonale zrekapitulujeme zostavu Materský okruh a zdôrazníme dôležité detaily , vďaka ktorým sú jednotlivé ásany naozaj účinné.


Následne , na ďalších stretnutiach postupne priberieme nové asany, ktoré v prepojení s Materským okruhom uzavrieme v záverečnej energetickej zostave Okruh života, pozostávajúcej z 10 asan.


Táto nová ucelená zostava je vhodná na pravidelné praktikovanie ako fyzické cvičenie na rozprúdenie životnej energie napríklad na začiatku dňa, alebo ako nádherná pohybová meditácia pre obnovenie a prehĺbenie vnútorného spojenia.


-rovnako ako v kurze Mohendžodáro tantrajóga pre začiatočníčky budú súčasťou stretnutí pohybové meditácie, práca vo dvojiciach a malých skupinkách. Tiež si budeme pravidelne opakovať cvičenia a techniky z prvého kurzu a spoločne praktikovať Materský okruh.


Je prirodzené, a tiež očakávané a vítané, že vedomá práca s energiou lona vynesie na povrch mnohé zásadné ženské témy/ pocit vlastnej hodnoty, vzťah k sexualite a intimite, rodové väzby, partnerstvo, materstvo a iné/
Z tohto dôvodu bude časť každého stretnutia venovaná aj zdieľaniu v kruhu, bezpečnom priestore, kam môžete priniesť svoje príbehy.