TANEČNÉ MEDITÁCIE  popis jednotlivých stretnutí

pravidelné tanečné cesty 

SARA priestor pre stretnutia 


TANEC PREBUDENÉHO HADA

pohybová meditácia so zámerom rozprúdiť energiu v panvovej oblasti, vedená práca s dychom a výrazným uvoľnovaním tela na fyzickej úrovni / inšpirácia známou meditáciou Kundalini/*

pravidelné tanečné cesty

SARA priestor pre stretnutia


TANEC CIGÁNSKEJ DUŠE

vedená tanečná meditácia na vlne cigánskej hudby, energetické cvičenia a jemné meditačné techniky na prehĺbenie spojenia so svojim srdcom

pravidelné tanečné cesty
SARA priestor pre stretnutia


TANEC DIVOŠKY

tanečná cesta do hĺbky vlastného podvedomia so zámerom stretnúť svoju vnútornú divošku, ako tú časť seba, ktorá nesie naše najskrytejšie dary 

pravidelné tanečné cesty
SARA priestor pre stretnutia

SUFIJSKÝ TANEC SRDCA

tanečná vírivá meditácia vytvorená na základe tradície súfijského vírivého tanca, pri ktorom sa výrazne aktivuje oblasť srdcovej čakry 

pravidelné tanečné cesty

SARA priestor pre stretnutia


TANEC VĎAČNOSTI

tanečná oslava svojho života. Uznanie, ocenenie a poďakovanie sebe samej, z toho miesta vlastnej životnej cesty, po ktorom práve kráčame 

pravidelné tanečné cesty
SARA priestor pre stretnutia


TANEC MESAČNEJ ŽENY

v pohybe a tanci cez vedenú meditáciu s prvkami hlbinnej imaginácie  možnosť rozpoznať v sebe tváre štyroch základných ženských archetypov : Panny, Matky, Čarodejky a Stareny

pravidelné tanečné cesty
SARA priestor pre stretnutia

TANEC PLYNUTIA
A VODY

v tanci, pohybe a vedených dychových cvičeniach napojenie na element vody v nás, príležitosť zažiť pocit plynutia, odovzdania a hlbokej, bezbrehej dôvery

pravidelné tanečné cesty 
SARA priestor pre stretnutia

TANEC ČAKIER

tanečná cesta so zámerom hlbšie spoznať, precítiť a rozvinúť kvalitu jednotlivých energetických centier/čakier a vďaka tomu zharmonizovať svoj vnútorný energetický systém

Kliknite sem a začnite písať. 

pravidelné tanečné cesty
SARA priestor pre stretnutia


TANEC NEHY

tanečná cesta nesúca príležitosť dovoliť si vstúpiť do vlastnej krehkosti a zraniteľnosti a tak objaviť svoju silu ukrytú v jemnosti a nehe

pravidelné tanečné cesty
SARA priestor pre stretnutia


TANEC OHŇA

NOVÁ dynamická tanečná cesta pre rozprúdenie vnútorného ohňa, pre obdobie, kedy cítime, že je treba nechať ho naplno, slobodne rozhorieť, podporiť tak svoju vášeň, odvahu a radosť zo života na svojej ceste.

pravidelné tanečné cesty
SARA priestor pre stretnutia


TANEC MÁRIE MAGDALÉNY 


Pokojná, tanečná cesta
v náručí prenádhernej ženskej esencie, vstup do vlastnej hĺbky
s požehnaním energie Márie Magdalény.

pravidelné tanečné cesty
SARA priestor pre stretnutia


TANEC KRIŠTÁĽOVEJ PRÁZDNOTY 

NOVÁ jemná tanečná meditácia, ktorá nás zavedie do miesta krištáľovej hĺbky. Na miesto, kde sa rozpúšťa a rozpadá všetko,
čo k nám nepatrí a nie je naše.
Na miesto, kde sa v čírej, takmer neviditeľnej vízii tvorí naša nová cesta. Miesto, na ktorom je možné začuť jemný hlas, ktorý nás na ňu zavolá...

pravidelné tanečné cesty
SARA priestor pre stretnutia


TANEC VNÚTORNÉHO MUŽA A VNÚTORNEJ ŽENY    


V pohybe a tanci prepojenie dvoch polarít, mužskej a ženskej. Tanečná cesta prinášajúca pocit vnútornej rovnováhy, naplnenia, a hojnosti, liečenia vnútornej ženy
a vnútorného muža. 

NAJBLIŽŠIE TERMÍNY