SEDEM KLENOTOV ŽENY

SEDEM KLENOTOV ŽENY
je ucelený cyklus celodenných seminárov,
pozostávajúci zo siedmych na seba nadväzujúcich stretnutí,
vždy v soboty, v čase od 11.00 do 20.00 hod.
v centre SARA priestor pre stretnutia vo Vinosadoch.


Sedem klenotov ženy je TRANSFORMAČNÁ CESTA,
počas ktorej vás prevedieme hĺbkovým procesom vlastnej vnútornej premeny, nesúcej v sebe odtlačok prapôvodnej iniciácie "zostupom do temnoty a následným vzostupom do svetla."

Sedem klenotov ženy ponúka príležitosť vykročiť nanovo,
z novej úrovne poznania
, na základe vlastnej prežitej skúsenosti
a napojenia sa na doteraz skryté a nepoznané časti seba samej.

PRÁCA CEZ

* hĺbkové skúmanie a sebaliečenie vlastného  vnútorného sveta prostredníctvom intenzívnej práce
s telom, zvedomovania svojho emočného prežívania
a cez jeho oslobodenie vstup do autenticity vlastného bytia.


* uznanie hlbokotelových (katarzných) prežitkov osobnej temnoty ako príležitosti k napojeniu na prapôvodnú (archetypálnu) temnotu a jej kolektívnu zdrojovú kvalitu.

* rozpoznávanie a vedomé uvoľňovanie do integračných procesov, nevyhnutných pre ukotvenie týchto nových záznamov.

* podporné sprevádzanie postupnosťou prirodzeného vzostupu do vysoko vibračných energií vlastného bytia, prostredníctvom jemných, energetických techník
i prastarých kmeňových obradov, nesúcich v sebe hlbokú múdrosť našich predkov a lásku Matky Zeme.


Vyváženú kombináciu viacerých úrovní poznania na základe vlastnej, hlboko prežitej skúsenosti, považujeme za dôležitý predpoklad pre otvorenie plnohodnotnosti
svojho potenciálu, vstúpenia do poľa vlastnej jedinečnosti a schopnosti stať sa tak skutočnou tvorkyňou vlastnej reality.

  SEDEM KLENOTOV ŽENY jar 2024

  • 23.3.    Prebudenie Divošky
  • 13.4.     Prebudenie Divošky 2.termín (otvorí
                  sa po naplnení 1. termínu) 

  • 27.4.    Sila srdca
  • 4.5.      Volanie duše
  • 18.5.     Odovzdávanie
  • 25.5.     Prijímanie
  • 8.6.       Liečenie lona
  • 22.6.     Oslava jedinečnosti

Počas jednotlivých stretnutí pracujeme predovšetkým prostredníctvom intenzívnych techník, výrazne zapájajúcich pohybové či zvukové prejavy tela, podporujúce oslobodenie a prijatie vlastného emočného prežívania a jeho následné zvedomovanie
a kultivovanie.

V oblasti práce s telom kladieme primárny dôraz na spojenie sa s energiou panvy /2. čakry/ a na jej postupné uvoľňovanie do stavu, ktorý je nám
v hĺbke 
prirodzený.

Následne, z tohto stavu hlbokého uvoľnenia podporujeme zvedomenie tejto časti tela do kvality vnútorného energetického zdroja, "posvätného Lona" a podporujeme plné aktivovanie tejto kvality.


Intenzívna, hĺbková, často aj fyzicky a emočne náročná práca s telom je podporovaná a zároveň citlivo vyvažovaná jemnou energetickou  prácou prostredníctvom dychových techník, vysokovibračných meditácií či obradov, nesúcich
v sebe múdrosť a vedomie posvätného Lona.


Cena :
777€ (7 celodenných seminárov)

NOVINKA PRE ABSOLVENTKY CYKLU:

Všetkým ženám, ktoré sa v minulosti zúčastnili cyklu Sedem klenotov ženy ponúkame možnosť zúčastniť sa ktoréhokoľvek zo seminárov z aktuálneho cyklu aj jednotlivo (cena za jeden seminár je 110€).


JARNÝ TERMÍN CYKLU
 23.3. - 22.6.2024 
resp. 13.4. - 22.6.2024

/viac k úvodnému celodennému semináru PREBUDENIE DIVOŠKY/


RETREAT SEDEM KLENOTOV ŽENY


SEDEM KLENOTOV ŽENY
pozostáva zo siedmych, na seba nadväzujúcich celodenných seminárov

PREBUDENIE DIVOŠKY 23.3, 13.4.2024

* seminár, ponúkajúci predovšetkým hĺbkovú prácu s telom, najmä panvovou oblasťou
a s kvalitou ženskej divokej podstaty "archetypom Vnútornej Divošky," ktorú každá z nás v sebe nesie ako prirodzenú súčasť. 
Tento seminár je možné absolvovať aj jednorázovo, bez následného prihlásenia na celý cyklus Sedem klenotov ženy. 
Pre tento seminár sú vždy dva termíny, (druhý termín ponúkame iba po naplnení prvého termínu.)


SILA SRDCA 27.4.2024

* seminár prinášajúci možnosť rozpoznávania a prehlbovania spojenia lona
a srdca
, tému odpustenia, ako pustenia od seba, či uznania a pomenovania vnútorných zranení ako prvého kroku k ich prijatiu a liečeniu.


VOLANIE DUŠE 4.5.2024

hlavnou témou tohto stretnutia je téma intuície, jej zvedomovanie a podpora v našich životoch, rozpoznávanie pocitov spochybňovania a následného oslabenia v tele a taktiež prácu s našimi duchovnými sprievodcami a učiteľmi.


ODOVZDÁVANIE 18.5.2024

* počas tohto seminára nás čaká hĺbková intenzívna energetická práca vystavaná
na základoch kmeňových očistných rituálov, prinášajúca možnosť prepisov starých presvedčení na hlbokých úrovniach, tiež téma vedomého ukončovania, sila rozhodnutia
a odhodlania.


PRIJÍMANIE 25.5.2024

* stretnutie priamo nadväzuje na seminár Odovzdávanie, témou je prijímanie nových
a iných foriem života
, podporovanie lásky k sebe samej ako I k Matke Zemi cez posvätný starobylý rituál Despacho.


LIEČENIE LONA 8.6.2024
* seminár zameraný na ukotvovanie sebalásky a sebaprijatia vo svojom tele, vo svojom Lone, tému nehy, jemnosti a vnútornej mäkkosti. 

* vysokovibračné zvukové meditácie podporujúce tento zámer a integračné procesy.


OSLAVA JEDINEČNOSTI 22.6.2024

* je záverečné, ukončovacie stretnutie celého cyklu, celodenný rituál oslavujúci jedinečnosť každej ženy, záverečná zvuková vysokovibračná meditácia.


KTO VÁS SPREVÁDZA CYKLOM SEDEM KLENOTOV

Tereza Ruth
dlhodobo vedie kurzy tantrajógy pre ženy Mohendžodáro a je autorkou cyklu 
Sedem klenotov ženy. Sprevádza ženy pravidelnými skupinovými stretnutiami / Tanečné meditácie pre ženy /tiež ponúka individuálne konzultácie spojené s kraniosakrálnou terapiou.

Vo svojej práci vychádza zo svojich 15 ročných lektorských skúseností, z učenia tantry, tao, šamanských kmeňových tradícií a nepochybne taktiež zo svojho osobného života. Cíti sa hlboko inšpirovaná knihou Ženy, ktoré behali s vlkmi a archetypom Divokej ženy -Divošky, ktorý vo svojej práci napomáha objaviť v každej žene ako predpoklad
k vnútornému sebaobnoveniu a prinavráteniu k vlastnej jedinečnosti www.terezaruth.com


MaWu Ananke
Je sprievodkyňou na ceste rozpomínania si na múdrosť duše a základné prírodné zákony života na Zemi. Pracuje s aktiváciou kmeňových buniek a ich prastarou pamäťou zrodenia, ktorá je v nich zaznamenaná, vďaka pôvodným tradíciám mnohých kmeňov,
s ktorými je v spojení a taktiež cez spojenie s nebeskými majstrami. 

Učí sa jednotnému jazyku srdca na svojich cestách a zasväteniach, ktorými prechádza po Južnej Amerike a iných častiach Zeme. Odovzdáva ho ďalej cez rituály, obrady, aktivácie, osobné iniciácie a liečenia, soundhealing a ďalšie formy energetickej práce, ktorú robí.
V spolupráci s medicínou Rape vedie individuálne ceremónie. Pomáha ženám prebudiť vedomie panvy a otvoriť v sebe spojenie s posvätnousťou lona. Už niekoľko rokov je súčasťou tvorby sebaspoznávacích ceremónií a ženských reatreatov, ako facilitátorla
a lektorka.

Vaše spätné väzby

Krásny čas, v príjemnom prostredí, pod vedením nádhernej Terezky malo to neuveriteľnú hĺbku a silu.... vstúpite do tajov svojho života Divošku a Sedem klenotov doprajte si tento čas...prajem Vám...je to tak jednoduché si to darovať a užiť Ďakujem Terezka, vďaka tomu času vnímavejšie a otvorenejšie prežívam, vnímam bolesti, strachy, radosti, smútok, šťastie, otvorenosť, zraniteľnosť, energiu...s pokorou prijímam🙏 🤍

Maťka

Ahoj Terezka, v októbri 2022 som s viacerými vnútornými otázkami prišla na seminár Prebudenie Divošky a potom to už išlo . Pre mňa to bola veľká výzva a vykročenie z mojej komfortnej zóny, keďže som dovtedy nebola na podobnom seminári , nezvyknutá na zdieľanie , tanec, formu komunikacie. Stretli sme sa tam úžasné ženy tak rozdielne a zároveň také rovnaké. Doteraz máme živú komunikáciu. Sedem klenotov ženy mi zmenilo život. Zo srdca sa Ti chcem poďakovať za láskavosť, ľahkosť, energiu, empatiu a profesionalitu s akou si nás previedla celým cyklom. Ešte raz veľké ďakujem. Teším sa na ďalšie stretnutie, prihlásila som sa na celý cyklus tanečných meditácií.

Ivana

Terezka, vďaka tebe, tvojej divokosti a laskavosti a jemnosti zaroveň, som si dovolila vstúpiť nižšie k sebe. Až teraz po pár mesiacoch od absolvovanie 7 klenotov ženy vnímam, aké dary si mi priniesla. Asi by som neverila, keby to sama nezažívam. Zážitky z kruhov a klenotov sú neprenosné. Preto je zbytočné o nich hovoriť. Ale vedela by som ti ich zatancovať. Ďakujem, za hlbšie otvorenie cesty k sebe. Si úžasná sprievodkyňa. A cez to všetko, čo sa na našich stretnutiach dialo, som ani na stotinu nemala pocit, že by som nebola v kruhu žien, v ktorom majú všetky moje stránky absolútnu podporu a prijatie. Ďakujem, že si mi (nám) ukázala ako chutí naozajstné sesterstvo a vzájomná podpora, láska a starostlivosť, ktorú viem dať jedna žena druhej. Objímam.

Zuzana