MARIPOSA - ženský kruh s tantrajógou pre pokročilé

KDE: YOGA HOUSE BRATISLAVA

KEDY: utorky od 10.00 - 12.00


AKTUÁLNY TERMÍN:
27.2. – 4.6.2024 (14 stretnutí)
(mimo 2.4)


ČO NÁS ČAKÁ

Počas ženského kruhu MARIPOSA budeme spoločne praktikovať, a tak stále prehlbovať účinnosť a význam jednotlivých ásan oboch energetických okruhov.


Počas prvých stretnutí budeme mať priestor na zrekapitulovanie a osvieženie si všetkých pozícií ako
i na doladenie všetkých nejasností, aby sme si počas nasledujúcich stretnutí mohli dopriať v kontakte
s asánami oboch okruhov čo najväčšie uvoľnenie.

Spojenie oboch okruhov, Materského okruhu
a Okruhu života, tvorí krásnu, liečivú ucelenú energetickú zostavu, ktorá je vhodná na pravidelné praktikovanie, či už ako fyzické cvičenie na rozprúdenie životnej energie (napríklad na začiatku dňa) alebo ako nádherná pohybová meditácia pre obnovenie a prehĺbenie vnútorného spojenia.

Nový doobedný kurz tantrajógy určený ženám,
ktoré absolvovali prezenčné kurzy Mohendžodáro tantrajóga pre začiatočníčky a kurz Tantrajóga pre pokročilé
alebo online kurzy Rozhovory s Lonom I. a Rozhovory s Lonom II.

MARIPOSA ženský kruh s tantrajógou je určený ženám, ktoré poznajú obe tantrajógové energetické zostavy- Materský okruh a Okruh života.

Rovnako ako v kurzoch Mohendžodáro tantrajóga pre začiatočníčky a Tantrajóga pre pokročilé, budú súčasťou jednotlivých stretnutí pohybové meditácie, práca vo dvojiciach a malých skupinkách, pravidelné cvičenia a techniky z prvých dvoch kurzov.


Je prirodzené, a tiež očakávané a vítané, že vedomá práca
s energiou lona vynesie na povrch  mnohé zásadné ženské témy/pocit vlastnej hodnoty, vzťah k sexualite a intimite, rodové väzby, partnerstvo, materstvo a iné/.

Z tohto dôvodu bude časť každého stretnutia venovaná aj zdieľaniu v kruhu, bezpečnom priestore, kam môžete priniesť svoje príbehy.

V porovnaní s dvoma predchádzajúcimi kurzami, (pre začiatočníčky a pokročilé), budeme mať na ženskom kruhu Mariposa väčší priestor pre zdieľanie tém zo svojho osobného života.