Ročná škola pre lektorky a sprievodkyne ženských kruhov

TVÁRE LUNY V ŽENSKEJ DUŠI

  Učenie ženských archetypov na ceste k vlastnej jedinečnosti 

*Povedomie o našej archetypálnej podstate nám prináša príležitosť hlbšie porozumieť vlastnej duši.
 Dominantné, aj menej výrazné znaky jednotlivých archetypov často predurčujú naše kvality
 a spôsob, ktorým nasledujeme svoje vízie a uchopujeme vlastnú realitu.


*Porozumenie a prijatie archetypálnej rôznorodosti našej duše tvorí jeden z dôležitých pilierov
 pri budovaní vlastnej identity a posilňovaní vnútornej celistvosti. Rozpoznávanie archetypov v nás,   ponúka krásnu cestu sebapoznávania a sebaprijatia pre ženy aj mužov.

*Tak ako muži prehlbujú spojenie so svojimi kvalitami prostredníctvom mužských archetypov
 v mužských spoločenstvách /najčastejšie so štyrmi archetypmi Bojovník, Milenec, Mág a Kráľ,   stretávajú sa takisto ženy, aby spoločne vykročili na cestu hlbokého liečenia, podporované darmi   archetypov ženského sveta. 

Pozývame vás, drahé ženy, spoločne na túto cestu vykročiť, vedené  múdrosťou, ktoré v sebe ženské archetypy nesú.


Ročná škola pre sprievodkyne ženských kruhov
TVÁRE LUNY V ŽENSKEJ DUŠI

učenie ženských archetypov na ceste k vlastnej jedinečnosti

*Tento projekt vznikol predovšetkým so zámerom vytvoriť podporný a bezpečný priestor pre   ženy, ktoré sa rozhodli sprevádzať ženy v skupinovej aj individuálnej práci, 
 ale tiež pre ženy, ktoré majú záujem rozvíjať a prehlbovať porozumenie sebe samej,   prostredníctvom cesty ženských archetypov.

*Druhým dôležitým zámerom pre vytvorenie projektu Ročnej školy je naše rozhodnutie, odovzdať  svoje doterajšie lektorské skúsenosti ďalším ženám, nakoľko vieme, akú zodpovednosť v sebe práca každej lektorky či sprievodkyne nesie

 *Aké dôležité je okrem nášho prvotného rozhodnutia, dostatočnej dávky odvahy a následného   učenia sa na základe vlastných lektorských skúseností, aj znalosť bohatého teoretického pozadia z oblasti kozmologických, mytologických, historických a kultúrno spoločenských súvislostí, ako aj poznanie mnohých skrytých zákonitostí, alebo, dajme tomu, nepísaných pravidiel.  

*V rámci víkendových seminárov Ročnej školy budeme odovzdávať tie najpotrebnejšie a zároveň   najzákladnejšie lektorské zručnosti, ktoré považujeme pri práci so skupinou alebo klientom

 za nevyhnutné. 

Ročná škola pre sprievodkyne ženských kruhov TVÁRE LUNY V ŽENSKEJ DUŠI 

bude prebiehať formou víkendových pobytových seminárov a jednotlivé témy, ktoré budeme v rámci vzdelávacieho programu lektoriek prinášať, budú prepojené a zároveň podporené témou ženských archetypov Panna, Milenka, Matka, Kráľovná Vedma a Čarodejka.


    ČO NÁS ČAKÁ

    *6 víkendových pobytových seminárov v spolupráci s prizvanými lektorkami v príjemnom     prostredí BIOLKA / Modra Kráľová

  *ucelený kurz tantrajógy pre ženy, vo forme 12tich 2 hodinových lekcií, v ranných hodinách, pred       začiatkom hlavného celodňového programu

 *6 integračných ONLINE stretnutí medzi jednotlivými víkendovými seminármi a po záverečnom     stretnutí Ročnej školy.

 *konzultácie a supervízia pre záujemkyne a sprievodkyne v praxi

*študijné materiály a textové podklady z jednotlivých víkendových seminárov Ročnej školy "skriptá šité na mieru"

*doporučená literatúra, *doporučené sebarozvojové programy, *doporučená hudba, videá


KOMU je Ročná škola určená

* budúcim lektorkám a sprievodkyniam,
*ženám, ktoré majú záujem hlbšie preniknúť do sveta ženských archetypov, vedomej energetickej   práce s pohybom tela, oblasťou Lona a prapôvodných či novodobých
 ženských rituálov 


JEDNOTLIVÉ VÍKENDOVÉ STRETNUTIA
archetypy a spolupráca s prizvanými lektorkami


Tichá sila nehy  1.stretnutie archetyp Panna  Tereza Ruth a Katka Klimová 23.-25.2

*Miesto ticha, kedy krajina vydýchne a chvíľu je v priestore iba NIČ. Práve v tomto bode vieme najlepšie počuť zárodok toho nového, čo chce prísť do našich životov, pretože v tme je vidieť aj malé svetielko..*zárodok vízie, všetkého, čo sa tvorí, naše krehké rozhodnutie vydať sa na Cestu* Každá z nás si nesie v sebe toto svetlo, záblesk tichej ,nežnej sily, no pozná aj miesta, kde musela uhnúť, trochu sa skrútiť, či prispôsobiť. Na časti svojich volaní, ktoré znejú v duši Panny, sme zabudli. Ale ten pulz občas predsa zacítime. Pretože v energii tohto archetypu je aj nespútaná radosť, tvorivosť bez podmienok a objavovanie sveta vždy novými očami.

Počas víkendu budeme pracovať cez snovú rovinu a imagináciu, vôňe, bylinky a kvety. Vysvetlíme si základy tvorenia priestoru pre ženský kruh, naučíme sa čistiť priestor aj seba. Povieme si o spôsoboch tvorenia kruhu (solárny, lunárny, držanie priestoru, formy zdieľania a spôsoby podpory hĺbky aj radosti. Prinesieme archetyp Panny cez symboliku farieb, podporných silových predmetov ,či prastarých, mytologických príbehov, v nádväznosti na naše osobné životy.


Šepot modlitby Lona  2.stretnutie archetyp Milenka  Tereza Ruth a Mab Junga  31.5- 2.6

*Pocit neutíchajúcej vášne pre život, ktorá sa tvorí v hĺbke krajiny Lona ,preteká telom a prelieva sa cez otvorené srdce. Tanec neutíchajúcej extázy, ktorú pozývame do svojej každodennosti,cez hlbokú lásku k svetu a k sebe samej. Dovoliť si byť Milenkou svojho života, rozpoznať sexualitu ako nástroj komunikácie svojej duše a slobodnú, nespútanú silu tvorenia v hmote.

Počas víkendu budeme pracovať cez posvätnú geometriu Vesica Piscis, energiu prebudeného Lona a symboliku Grálu, s podporou sprievodcov Márie Magdalény a Ješuu. Vysvetlíme si základy pre prácu s intimitou v skupine aj pre jednotlivcov, a predstavíme si nástroje na prehlbovanie vzájomného bezpečia a dôvery v kruhu. Prinesieme archetyp Milenky cez symboliku farieb, podporných silových predmetov ,či prastarých, mytologických príbehov, v nádväznosti na naše osobné životy.


Tvorkyňa svojho života  3.stretnutie archetyp Kráľovná  Tereza Ruth a Lucia Ladiva  16.8 – 18.8

*Súzvuk dvoch vnútorných svetov, sveta vnútornej ženy, a sveta vnútorného muža..Rovnováha bytia a konania, emócií a mysle, plynutia a zamerania na cieľ. Z tohto miesta uzrieť samu seba ako Kráľovnú svojho života. Z miesta, kde sebaláska, sebahodnota, dostatok, sebadôvera, jasnosť slobodne prúdi, a do všetkých oblastí života prináša hojnosť

Počas víkendu budeme pracovať cez nástroje a techniky v témach sebaláska, sebahodnota, dostatok, sebadôvera, hojnosť, a tiež kvality vnútorného muža a vnútornej ženy. Ukážeme si metódy na rozpoznávanie sebahodnoty a dostatku v tele, a tiež programu obete a ciest ako z neho von. Prinesieme prácu s vôľou a jej vedomým presadzovaním ženskou cestou, s vnímaním a ukotvovaním láskavých a pevných hraníc, vďaka ktorým svoje životné konflikty riešime z pozície Kráľovnej. Ukážeme si cvičenia v témach prosperity, finančnej hodnoty a slobody, komunikačné techniky, ktoré nám pomôžu, aby naša komunikácia obsahovala: odvahu, jasnosť, pravdivosť, rozhodnosť, sebadôveru, sebaistotu, láskavosť, citlivosť, vnímavosť a zraniteľnosť. Prinesieme archetyp Kráľovnej cez symboliku farieb, podporných silových predmetov ,či prastarých, mytologických príbehov, v nádväznosti na naše osobné životy.


Tlkot srdca Zeme  4.stretnutie archetyp Matka  Tereza Ruth a Mawu Ananke 18.10– 20.10

*Tlkot srdca Matky Zeme,prítomný v každom našom nádychu a výdychu. Nikdy nekončiaci prúd bezpodmienečnej lásky, neustále nás pozývajúci do vnútornej rovnováhy. Posolstvá Matky Zeme, zdrojovej matrice nášho bytia, nesúce v sebe príležitosť otvoriť svoje srdce do modlitby jednotného tepu s jej srdcom, s jej telom.

Počas víkendu budeme pracovať cez prapôvodné rituály a obrady kmeňových kultúr.Cez aktiváciu vnútornej služby budeme mať priestor uzrieť v sebe silu a nehu Matky Tvoriteľky. Predstavíme si vedomú prácu s emóciami prostredníctvom hudby, pohybu a tanca, osvojíme si základy tvorenia tanečných hudobných ciest, alebo meditácií. Prinesieme archetyp Matky cez symboliku farieb, podporných silových predmetov ,či prastarých, mytologických príbehov, v nádväznosti na naše osobné životy.


Labyrint hlbokého ticha  5.stretnutie archetyp Vedma   Tereza Ruth a Zuzana Slavena 29.11 – 01.12

*Múdrosť hlbokého ticha, chápavej temnej prázdnoty.Múdrosť pramatiek Tkáčok, ktoré cez svoje príbehy votkali do veľkej látky Zeme svoje odkazy, Trpezlivo čakajúc, kedy každá žena objaví svoju vnútornú Vedmu v krajine vlastnej duše.

Počas víkendu budeme pracovať cez prapôvodné obrady so živlami pod svitom Luny. Spoločne vstúpime do Labyrintu, ktorý prinesieme ako nástroj posvätnej geometrie, podporujúci nás, hľadajúce pútničky na ceste za odvážnym napĺňaním príbehu vlastnej duše. Predstavíme si pojmy emočná tekutosť, posvätná temnota a všetko, čo je v spojitosti s týmito pojmami uložené v našom vnímaní reality. Prinesieme archetyp Vedmy cez symboliku farieb, podporných silových predmetov ,či prastarých, mytologických príbehov v nádväznosti na naše osobné životy.


Alchýmia slobodnej duše  6.stretnutie archetyp Čarodejka  Tereza Ruth a Mária Kubasáková  24.1 – 26.1 

*Esencia autentickosti a primárnej podstaty,ponúkajúca nekonečné možnosti tvorenia.V alchymistickom procese života si vyberá zo všetkých možností tú, ktorá ju vedie na ceste k pravdivosti a naplneniu. Po prvotnom rozklade, odovzdaní sa procesu tvorenia, vo vzostupnej fáze, fáze konania zahŕňa aj aspekt pravidiel, uznanie rámca.

Počas víkendu budeme pracovať cez slobodný výtvarný prejav, predstavíme si spôsoby a techniky výtvarnej tvorby podporujúce naše jedinečné dary a našu vnútornú slobodu.V záverečnom, oslavnom tvorivom procese prizveme všetky podoby svojej duše (archetypy) vedome do svojho života. Dôležitoou súčasťou nášho posledného stretnutia bude prinesenie témy etického kódexu, ako oporného rámca pre ženy, ktoré sa rozhodli kráčať na ceste sprievodkýň ženských kruhov. 


KTO zastrešuje Ročnú školu TVÁRE LUNY V ŽENSKEJ DUŠI

TEREZA RUTH

* dlhodobo sprevádzam ženy sebarozvojovými kurzami a seminármi, so zamerraním na zvedomovanie a liečenie Lona a panvových orgánov. Od roku 2007 pôsobím ako akreditovaná lektorka tantrickej jógy pre ženy Mohendžodáro a tiež facilitátorka katarzných techník, zameraných na hĺbkové uvoľňovanie vnútorných emočných procesov. *Vo svojej práci vyzdvihujem predovšetkým vedomý kontakt s vlastným telom, či už prostredníctvom dynamického, pohybového prejavu alebo naopak, prostredníctvom veľmi jemnej, vnútornej energetickej práce v prepojení s viacerými dychovými technikami.

Na základe svojich dovtedajších skúseností som v roku 2010 vytvorila projekt SEDEM KLENOTOV ŽENY, transformačný cyklus celodenných seminárov pre ženy. V priebehu minulého roka bol tento cyklus obohatený o spoluprácu s lektorkou Mawu Ananke. Okrem pravidelných kurzov a seminárov ponúkam skupinové pohybové stretnutia Tanečné meditácie pre ženy, a tiaktiež individuálne konzultácie spojené s kraniosakrálnou terapiou.

Vo svojej práci vychádzam zo svojich dlhoročných lektorských skúseností, z učenia tantry, tao, šamanských kmeňových tradícií a nepochybne taktiež zo svojho osobného života. Cítim sa hlboko inšpirovaná knihou Ženy, ktoré behali s vlkmi a archetypom Divokej ženy - Divošky, ktorý vo svojej práci napomáham objaviť v každej žene ako predpoklad k vnútornému sebaobnoveniu a prinavráteniu k vlastnej jedinečnosti.


TERMÍNY Ročnej školy TVÁRE LUNY V ŽENSKEJ DUŠI  23.2.2024 – 26.1.2025

23.2. – 25.2 Tichá sila nehy  archetyp Panna,  Tereza Ruth a Katka Klimová

31.5. – 2.6  Šepot modlitby Lona  archetyp Milenka,  Tereza Ruth a Mab Junga

16.8. – 18.8 Tvorkyňa svojho života archetyp Kráľovná,   Tereza Ruth a Lucia Ladiva

18.10. – 20.10 Tep srdca zeme  archetyp Matka,  Tereza Ruth a Mawu Ananke

29.11. – 1.12 Labyrint hlbokého ticha archetyp Vedma, Tereza Ruth a Zuzana Slavena

24.1.- 26.1.2025 Alchýmia slobodnej duše  archetyp Čarodejka, Tereza Ruth a Mária Kubasáková


Školu je možné absolvovať len vcelku, nie je možné prísť na jednotlivé archetypy.


KDE bude Ročná škola prebiehať

BIOLKA, Modra-Kráľová 

Cena: 15€/noc (spanie v samostatných izbách, na matracoch, spacák, prípadne vlastné periny)
Strava: k dispozícii príjemná kuchynka s kompletným vybavením, možnosť prípravy vlastných raňajok. V rámci Biolky je aj reštaurácia, v prípade záujmu je možné objednať si plnú penziu
(upresníme si podľa preferencií účastníčok pred začiatkom Ročnej školy).

LEKTORNÉ

Early Bird CENA PRI ÚHRADE DO 17.12.      1700€ /rok/osoba

                                                             1900€ /rok/osoba pri úhrade v rámci 1 platby
                              2000€ pri rozdelení platieb

                                                 2220€ pri rozdelení platieb na 5 splátok

                                       (1. splátka 740€, 2. – 5. splátka 370€, podrobný rozpis splátok posielame do emailu)

Lektorné nezahŕňa cenu ubytovania a stravu.

Storno podmienky:
Lektorné obsahuje aj zálohu vo výške 700€.
V prípade zrušenia účasti do 1.2. prepadá 50% zo zálohovej platby.
V prípade zrušenia účasti do 2.2.2024 prepadá 100% zo zálohovej platby.
Ak si nájdete za seba náhradu, platbu Vám vrátime po odrátaní
manipulačného poplatku vo výške 100€. 

Podrobnejšie informácie dostanete po prihlásení.

Prihlášky uzatvárame 2.2.2024.
Počet miest max. 15!


PRIHLASOVANIE

Info a prihlasovanie cez mail 
info@terezaruth.com

TVÁRE LUNY V ŽENSKEJ DUŠI

  Učenie ženských archetypov na ceste k vlastnej jedinečnosti 

* Povedomie o našej archetypálnej podstate nám prináša príležitosť hlbšie porozumieť vlastnej duši.
 Dominantné, aj menej výrazné znaky jednotlivých archetypov často predurčujú naše kvality
 a spôsob, ktorým nasledujeme svoje vízie a uchopujeme vlastnú realitu.


* Porozumenie a prijatie archetypálnej rôznorodosti našej duše tvorí jeden z dôležitých pilierov
 pri budovaní vlastnej identity a posilňovaní vnútornej celistvosti. Rozpoznávanie archetypov v nás,   ponúka krásnu cestu sebapoznávania a sebaprijatia pre ženy aj mužov.

* Tak ako muži prehlbujú spojenie so svojimi kvalitami prostredníctvom mužských archetypov
 v mužských spoločenstvách /najčastejšie so štyrmi archetypmi Bojovník, Milenec, Mág a Kráľ,   stretávajú sa takisto ženy, aby spoločne vykročili na cestu hlbokého liečenia, podporované darmi   archetypov ženského sveta. 

Pozývame vás, drahé ženy, spoločne na túto cestu vykročiť, vedené  múdrosťou, ktoré v sebe ženské archetypy nesú.


Ročná škola pre sprievodkyne ženských kruhov
TVÁRE LUNY V ŽENSKEJ DUŠI

učenie ženských archetypov na ceste k vlastnej jedinečnosti

* Tento projekt vznikol predovšetkým so zámerom vytvoriť podporný a bezpečný priestor pre   ženy, ktoré sa rozhodli sprevádzať ženy v skupinovej aj individuálnej práci, 
 ale tiež pre ženy, ktoré majú záujem rozvíjať a prehlbovať porozumenie sebe samej,   prostredníctvom cesty ženských archetypov.


* Druhým dôležitým zámerom pre vytvorenie projektu Ročnej školy je naše rozhodnutie,  odovzdať  svoje doterajšie lektorské skúsenosti ďalším ženám, nakoľko vieme, akú zodpovednosť v sebe práca každej lektorky či sprievodkyne nesie.

* Aké dôležité je okrem nášho prvotného rozhodnutia, dostatočnej dávky odvahy a následného  učenia sa na základe vlastných lektorských skúseností, aj znalosť bohatého teoretického pozadia
z oblasti kozmologických, mytologických, historických a kultúrno-spoločenských súvislostí, ako aj poznanie mnohých skrytých zákonitostí, alebo, dajme tomu, nepísaných pravidiel.  

* V rámci víkendových seminárov Ročnej školy budeme odovzdávať tie najpotrebnejšie a zároveň  najzákladnejšie lektorské zručnosti, ktoré považujeme pri práci so skupinou alebo klientom za nevyhnutné. 


Ročná škola pre sprievodkyne ženských kruhov TVÁRE LUNY V ŽENSKEJ DUŠI 

bude prebiehať formou víkendových pobytových seminárov a jednotlivé témy, ktoré budeme v rámci  vzdelávacieho programu lektoriek prinášať, budú prepojené a zároveň podporené témou ženských archetypov Panna, Milenka, Matka, Kráľovná, Vedma a Čarodejka.


ČO NÁS ČAKÁ 

* 6 víkendových pobytových seminárov v spolupráci s prizvanými lektorkami v príjemnom prostredí BIOLKA / Modra Kráľová

* ucelený kurz tantra jógy pre ženy, vo forme 12tich 2 hodinových lekcií, v ranných hodinách, pred začiatkom hlavného celodenného programu 

* 6 integračných ONLINE stretnutí medzi jednotlivými víkendovými seminármi a po záverečnom stretnutí Ročnej školy

konzultácie a supervízia pre záujemkyne a sprievodkyne v praxi 

* študijné materiály a textové podklady z jednotlivých víkendových seminárov Ročnej školy "skriptá šité na mieru"

doporučená literatúra, doporučené sebarozvojové programy, doporučená hudba, videá 


KOMU je Ročná škola určená

* budúcim lektorkám a sprievodkyniam,
* ženám, ktoré majú záujem hlbšie preniknúť do sveta ženských archetypov, vedomej energetickej   práce s pohybom tela, oblasťou Lona a prapôvodných či novodobých ženských rituálov 

JEDNOTLIVÉ VÍKENDOVÉ STRETNUTIA
archetypy a spolupráca s prizvanými lektorkami


Tichá sila nehy  1.stretnutie archetyp Panna  Tereza Ruth a Katka Klimová 23. - 25.2.

* Miesto ticha, kedy krajina vydýchne a chvíľu je v priestore iba NIČ. Práve v tomto bode vieme najlepšie počuť zárodok toho nového, čo chce prísť do našich životov, pretože v tme je vidieť aj malé svetielko..

* Zárodok vízie, všetkého, čo sa tvorí, naše krehké rozhodnutie vydať sa na Cestu.

* Každá z nás si nesie v sebe toto svetlo, záblesk tichej, nežnej sily, no pozná aj miesta, kde musela uhnúť, trochu sa skrútiť
či prispôsobiť. Na časti svojich volaní, ktoré znejú v duši Panny, sme zabudli. Ale ten pulz občas predsa zacítime. Pretože v energii tohto archetypu je aj nespútaná radosť, tvorivosť bez podmienok a objavovanie sveta vždy novými očami.

Počas víkendu budeme pracovať cez snovú rovinu a imagináciu, vône, bylinky a kvety. Vysvetlíme si základy tvorenia priestoru pre ženský kruh, naučíme sa čistiť priestor aj seba. Povieme si o spôsoboch tvorenia kruhu (solárny, lunárny, držanie priestoru, formy zdieľania a spôsoby podpory hĺbky aj radosti). Prinesieme archetyp Panny cez symboliku farieb, podporných silových predmetov či prastarých, mytologických príbehov, v nadväznosti na naše osobné životy.

Šepot modlitby Lona 2.stretnutie archetyp Milenka Tereza Ruth a Mab Junga 31.5. - 2.6.

* Pocit neutíchajúcej vášne pre život, ktorá sa tvorí v hĺbke krajiny Lona, preteká telom a prelieva sa cez otvorené srdce. 

* Tanec neutíchajúcej extázy, ktorú pozývame do svojej každodennosti, cez hlbokú lásku k svetu a k sebe samej. 

* Dovoliť si byť Milenkou svojho života, rozpoznať sexualitu ako nástroj komunikácie svojej duše a slobodnú, nespútanú silu tvorenia v hmote.

Počas víkendu budeme pracovať cez posvätnú geometriu Vesica Piscis, energiu prebudeného Lona a symboliku Grálu, s podporou sprievodcov Márie Magdalény a Ješuu. Vysvetlíme si základy pre prácu s intimitou v skupine aj pre jednotlivcov, a predstavíme si nástroje na prehlbovanie vzájomného bezpečia a dôvery v kruhu. Prinesieme archetyp Milenky cez symboliku farieb, podporných silových predmetov či prastarých, mytologických príbehov, v nadväznosti na naše osobné životy.

Tichá sila nehy 3. stretnutie archetyp Kráľovná Tereza Ruth a Lucia Ladiva 16.8. - 18.8.

* Súzvuk dvoch vnútorných svetov, sveta vnútornej ženy a sveta vnútorného muža.

* Rovnováha bytia a konania, emócií a mysle, plynutia a zamerania na cieľ. 

* Z tohto miesta uzrieť samu seba ako Kráľovnú svojho života.
Z miesta, kde sebaláska, sebahodnota, dostatok, sebadôvera, jasnosť slobodne prúdi a do všetkých oblastí života prináša hojnosť

Počas víkendu budeme pracovať cez nástroje a techniky v témach sebaláska, sebahodnota, dostatok, sebadôvera, hojnosť, a tiež kvality vnútorného muža a vnútornej ženy. Ukážeme si metódy na rozpoznávanie sebahodnoty a dostatku v tele, a tiež programu obete a ciest ako z neho von. Prinesieme prácu s vôľou a jej vedomým presadzovaním ženskou cestou, s vnímaním
a ukotvovaním láskavých a pevných hraníc, vďaka ktorým svoje životné konflikty riešime z pozície Kráľovnej. Ukážeme si cvičenia v témach prosperity, finančnej hodnoty a slobody, komunikačné techniky, ktoré nám pomôžu, aby naša komunikácia obsahovala: odvahu, jasnosť, pravdivosť, rozhodnosť, sebadôveru, sebaistotu, láskavosť, citlivosť, vnímavosť a zraniteľnosť. Prinesieme archetyp Kráľovnej cez symboliku farieb, podporných silových predmetov či prastarých, mytologických príbehov, v nadväznosti na naše osobné životy.

Tlkot srdca Zeme 4.stretnutie archetyp Matka Tereza Ruth a Mawu Ananke 18.10. – 20.10.

* Tlkot srdca Matky Zeme, prítomný v každom našom nádychu
a výdychu.

* Nikdy nekončiaci prúd bezpodmienečnej lásky, neustále nás pozývajúci do vnútornej rovnováhy. Posolstvá Matky Zeme, zdrojovej matrice nášho bytia, nesúce v sebe príležitosť otvoriť svoje srdce do modlitby jednotného tepu s jej srdcom, s jej telom.

Počas víkendu budeme pracovať cez prapôvodné rituály a obrady kmeňových kultúr.
Cez aktiváciu vnútornej služby budeme mať priestor uzrieť v sebe silu a nehu Matky Tvoriteľky. Predstavíme si vedomú prácu s emóciami prostredníctvom hudby, pohybu a tanca, osvojíme si základy tvorenia tanečných hudobných ciest alebo meditácií. Prinesieme archetyp Matky cez symboliku farieb, podporných silových predmetov či prastarých, mytologických príbehov,
v nadväznosti na naše osobné životy.

Labyrint hlbokého ticha 5.stretnutie archetyp Vedma Tereza Ruth a Zuzana Slavena 29.11. – 01.12.

*Múdrosť hlbokého ticha, chápavej temnej prázdnoty.

* Múdrosť pramatiek Tkáčok, ktoré cez svoje príbehy votkali do veľkej látky Zeme svoje odkazy, Trpezlivo čakajúc, kedy každá žena objaví svoju vnútornú Vedmu v krajine vlastnej duše.

Počas víkendu budeme pracovať cez prapôvodné obrady so živlami pod svitom Luny. Spoločne vstúpime do Labyrintu, ktorý prinesieme ako nástroj posvätnej geometrie, podporujúci nás, hľadajúce pútničky na ceste za odvážnym napĺňaním príbehu vlastnej duše. Predstavíme si pojmy emočná tekutosť, posvätná temnota a všetko, čo je v spojitosti s týmito pojmami uložené v našom vnímaní reality. Prinesieme archetyp Vedmy cez symboliku farieb, podporných silových predmetov či prastarých, mytologických príbehov v nadväznosti na naše osobné životy.

Alchýmia slobodnej duše 6.stretnutie archetyp Čarodejka Tereza Ruth a Mária Kubasáková 24.1.-26.1

* Esencia autentickosti a primárnej podstaty, ponúkajúca nekonečné možnosti tvorenia.

* V alchymistickom procese života si vyberá zo všetkých možností tú, ktorá ju vedie na ceste k pravdivosti a naplneniu. Po prvotnom rozklade, odovzdaní sa procesu tvorenia, vo vzostupnej fáze, fáze konania zahŕňa aj aspekt pravidiel, uznanie rámca.

Počas víkendu budeme pracovať cez slobodný výtvarný prejav, predstavíme si spôsoby a techniky výtvarnej tvorby podporujúce naše jedinečné dary a našu vnútornú slobodu.
V záverečnom, oslavnom tvorivom procese prizveme všetky podoby svojej duše (archetypy) vedome do svojho života. Dôležitou súčasťou nášho posledného stretnutia bude prinesenie témy etického kódexu, ako oporného rámca pre ženy, ktoré sa rozhodli kráčať na ceste sprievodkýň ženských kruhov.

KTO zastrešuje Ročnú školu TVÁRE LUNY V ŽENSKEJ DUŠI

Tereza Ruth

* dlhodobo sprevádzam ženy sebarozvojovými kurzami
a seminármi, so zamerraním na zvedomovanie a liečenie Lona
a panvových orgánov. Od roku 2007 pôsobím ako akreditovaná lektorka tantrickej jógy pre ženy Mohendžodáro
a tiež facilitátorka katarzných techník, zameraných na hĺbkové uvoľňovanie vnútorných emočných procesov.

* Vo svojej práci vyzdvihujem predovšetkým vedomý kontakt
s vlastným telom, či už prostredníctvom dynamického, pohybového prejavu alebo naopak, prostredníctvom veľmi jemnej, vnútornej energetickej práce v prepojení s viacerými dychovými technikami.

* Na základe svojich dovtedajších skúseností som v roku 2010 vytvorila projekt SEDEM KLENOTOV ŽENY, transformačný cyklus celodenných seminárov pre ženy. V priebehu minulého roka bol tento cyklus obohatený o spoluprácu s lektorkou Mawu Ananke. Okrem pravidelných kurzov a seminárov ponúkam skupinové pohybové stretnutia Tanečné meditácie pre ženy, a taktiež individuálne konzultácie spojené s kraniosakrálnou terapiou. 

* Vo svojej práci vychádzam zo svojich dlhoročných lektorských skúseností, z učenia tantry, tao, šamanských kmeňových tradícií a nepochybne taktiež zo svojho osobného života. Cítim sa hlboko inšpirovaná knihou Ženy, ktoré behali s vlkmi a archetypom Divokej ženy - Divošky, ktorý vo svojej práci napomáham objaviť v každej žene ako predpoklad k vnútornému sebaobnoveniu a prinavráteniu k vlastnej jedinečnosti.

Katka Klimová

Katka sa dlhoročne venuje prírode a vzťahu človeka k nej v rôznych podobách: v permakultúre a ochrane prírody, bylinkárení, ale aj pri sprevádzaní obradov sviatkov Kola roka. Hľadá odrazy ľudského archetypálneho sveta
v tom prírodnom okolo nás, pretože z neho sme vzišli. Verí, že práve hlboká láska k Zemi je tým elixírom, ktorý môže pomôcť aj tomu nášmu uponáhľanému ľudskému svetu. Tak, ako my nechávame naše stopy v krajine, tak sa ona otláča do hĺbok našich duší. Katka žije v dedinke pod Malými Karpatami s manželom, svojimi tromi krásnymi deťmi a kopou zvierat, v náruči svojej bylinkovej záhrady.

Mab Junga

Mab je terapeutka, sprievodkyňa partnerskými vzťahmi a sexualitou, lektorka terapeutických techník. Pracuje so ženami v témach liečenia sexuality a vzťahov. So svojim manželom ,Igorom Miháľom vedie semináre pre páry zamerané na obnovenie spojenia partnerov vo vzťahu. Vo svojej terapeutickej práci sa taktiež venuje otváraniu potenciálu človeka a odstraňovaniu blokov a modelov, ktoré nám bránia objaviť svoju vnútornú silu a vedenie. Sprevádza človeka cestou liečenia vnútorného dieťaťa.
K pochopeniu a doliečeniu zranení a prenosov kódov z minulých životov .Pomáha prestúpiť z role obete, do role tvorcu.

Je autorkou knihy Alchýmia ženy, ktorá je liečivý nástroj na ceste prebudenia ženy, autorkou úspešných webseminárov Žena alchymistka života a Milenec, ktoré pomáhajú liečiť partnerské vzťahy na najhlbších úrovniach – www.stebou.sk Vytvorila knihu Ženy bohom pobozkané, ktorá je súborom príbehov 24 žien, lektoriek, terapeutiek, a umelkýň z Česka a Slovenska. A knihu Tvorcovia, ktorá je zbierkou príbehov 30 mužov, sprievodcov z Česka a Slovenska.

MaWu Ananke

Mawu je sprievodkyňou vnútorným svetom na ceste za rozpomenutím sa na múdrosť duše a základné prírodné zákony života na Zemi. Pracuje s aktiváciou pamäte kmeňových buniek vďaka pôvodným tradíciám kmeňov a spojeniu s nebeskymi majstrami. Učí sa jednotnému jazyku srdca na svojich cestách a zasväteniach, ktorými prechádza po Južnej Amerike a iných častiach Zeme. Odovzdáva ho ďalej cez rituály, obrady, aktivácie, osobné iniciacie a liečeniia, sound healing a ďalšie formy energetickej práce. V spolupráci s medicínou Rapé vedie individuálne ceremónie.Pomáha ženám prebudiť vedomie panvy a otvoriť v sebe spojenie s posvätnosťou a múdrosťou lona. Už niekoľko rokov je súčasťou tvorby seba spoznávacích projektov, ceremónií a ženských retreatov, ako lektorka a facilitátorka.

Lucia Ladiva

Lucia je obradníčka, moderná šamanka, speváčka, mentorka, lektorka ženských kruhov a medzinárodných transformačných retreatov, autorka online programov SSD (Sebaláska, Sebahodnota, Dostatok), NET(Nakopni Energiu Tvorkyne), Ročnej školy pre ženy DMW (Divine Medicine Woman) a individuálneho aktivačného programu Reštart. Jej práca je ukotvená v holistickom prístupe (telo, emócie, myseľ, duch), medicínskom kruhu, učeniach prírodných národov, transpersonálnej filozofii a psychológii, koučingu a Human Designe. Žije s rodinou striedavo na Slovensku a na Ibize.

Po silnom zážitku blízkom smrti v roku 2012 zasvätila svoj život skúmaniu ľudského vedomia a povahy života na Zemi pomocou rôznych techník a disciplín. Teraz prináša výsledky tohto skúmania vo forme obradov, individuálnych a skupinových retreatov, energetickej práce, koučingu, sebarozvojových a business online programov. Podporuje ľudí pri vystupovaní z role obete do energie vedomého tvorcu. Pomáha rozpoznávať a prepisovať nefunkčných programy a vzorce v oblastiach hojnosti, prosperity a jasných hraníc. Jej tvorba je presiaknutá prácou s hlasom, telom a dychom, hrou so zvukmi, vibráciami a frekvenciami. Lucia tvorí vždy v živom prepojení s prírodou a živlami. Spolu so svojím partnerom Tomášom prinášajú tiež podporu pre páry vo forme prednášok, workshopov, individuálneho poradenstva a retreatov.

Zuzana Slavena

Zuzka je sprievodkyňa zážitkovej turistiky, kňažka, ceremonialistka. Slávi sviatky kola roka a zvoláva Lunice - stretnutia žien v kruhoch v prírode, v rytme so živlami a fázami luny. Prepája starobylé rituály s novodobým spôsobom žitia. Sprevádza ľudí rôznymi životnými oslavami, prechodovými rituálmi, obradmi. Tieto jedinečné rituály sú jednoduchým, no posvätným spôsobom zvedomovania si všetkého, čo sa okolo nás deje, ako plynie čas a ako prežívame jednotlivé udalosti nielen navonok, no najmä vo vnútri. Sú príležitosťou zastaviť sa, osláviť jednotlivé míľniky v cykle života a žiť vlastnú premenu. Tieto jedinečné rituály sú jednoduchým, no posvätným spôsobom zvedomovania si všetkého, čo sa okolo nás deje, ako plynie čas a ako prežívame jednotlivé udalosti nielen navonok, no najmä vo vnútri. Sú príležitosťou zastaviť sa, osláviť jednotlivé míľniky v cykle života a žiť vlastnú premenu. Baví ju žiť s nohami na zemi a hlavou v oblakoch. Pozýva Vás na cesty za poznaním, napĺňaním príbehu duše. Teším sa na naše stretnutia v labyrinte života ...

Mária Kubasáková

Mária je vyštudovaná výtvarníčka a architektka, ukončila štvorročné vzdelávanie s terapeutickým zameraním na Škole empatie v Bratislave (PACE). Vedie detský Lesný klub Ateliér LES, kde pracuje s deťmi, v každodennom spojení s prírodou. Blízka je jej práca s cyklami prírody a oslavami a rituálmi napojenými na tento prirodzený chod. Vedie kurzy pre dospelých a pre deti, kde prepája výtvarnú tvorbu s podpornými terapeutickými prvkami. Vytvorila cyklus stretnutí Obrazy duše. Robí osobné poradenstvo, kde okrem empatického poradenského rozhovoru pracuje s cítením v tele a vonkajším vyjadrením formou autentického prejavu, aktivujúcich okrem porozumenia vnútorných procesov, tiež proces liečenia. Je spoluzakladateľkou tvorivej skupiny LaLoba a mama 15 ročného Šimona. Vo voľnom čase sa venuje voľnej maľbe, grafike a písaniu poézie, hraniu na klavír, posedeniam s priateľmi, dobrodružnému cestovaniu – po našej planéte aj po iných svetoch. Mária má rada jarné slnko, ticho, hudbu, ležanie na tráve, rýdzi detský humor, hľadanie tej správnej melódie, nočný les, zapálené debaty o všeličom, tanec a intenzívne životné momenty, kedy sa zastaví čas a až "bolí srdce" z toho, čo nám život ponúka. Možnosť učiť sa. Teší ju vnímať prírodu, zvieratá a ľudí v ich plnom potenciáli.

TERMÍNY Ročnej školy TVÁRE LUNY V ŽENSKEJ DUŠI  23.2.2024 – 26.1.2025

23.2. – 25.2. Tichá sila nehy  archetyp Panna,  Tereza Ruth a Katka Klimová

31.5. – 2.6.  Šepot modlitby Lona  archetyp Milenka,  Tereza Ruth a Mab Junga

16.8. – 18.8. Tvorkyňa svojho života archetyp Kráľovná,   Tereza Ruth a Lucia Ladiva

18.10. – 20.10. Tep srdca zeme  archetyp Matka,  Tereza Ruth a Mawu Ananke

29.11. – 1.12. Labyrint hlbokého ticha archetyp Vedma, Tereza Ruth a Zuzana Slavena

24.1. - 26.1.2025 Alchýmia slobodnej duše  archetyp Čarodejka, Tereza Ruth a Mária Kubasáková


Školu je možné absolvovať len vcelku, nie je možné prísť na jednotlivé archetypy.


KDE bude Ročná škola prebiehať

BIOLKA, Modra-Kráľová 

Cena: 15€/noc (spanie v samostatných izbách, na matracoch, spacák, prípadne vlastné periny)
Strava: k dispozícii príjemná kuchynka s kompletným vybavením, možnosť prípravy vlastných raňajok. V rámci Biolky je aj reštaurácia, v prípade záujmu je možné objednať si plnú penziu
(upresníme si podľa preferencií účastníčok pred začiatkom Ročnej školy).

LEKTORNÉ

Early Bird CENA PRI ÚHRADE DO 17.12.  1700€ /rok/osoba

                                                                       1900€ /rok/osoba pri úhrade v rámci 1 platby
                                                              2000€ pri rozdelení platieb do 2 splátok
                                                           2220€ pri rozdelení platieb do 5 splátok
                                                      (1. splátka 740€, 2. - 5. splátka 370€) 

Lektorné nezahŕňa ubytovanie a stravu.


Storno podmienky:
Lektorné obsahuje aj zálohu vo výške 700€.
V prípade zrušenia účasti do 1.2. prepadá 50% zo zálohovej platby.
V prípade zrušenia účasti do 2.2.2024 prepadá 100% zo zálohovej platby.
Ak si nájdete za seba náhradu, platbu Vám vrátime po odrátaní
manipulačného poplatku vo výške 100€. 

Ďalšie informácie dostanete po prihlásení.


Prihlášky uzatvárame 2.2.2024.
Počet miest max. 15!

PRIHLASOVANIE

Info a prihlasovanie cez mail
info@terezaruth.com