TANTRAJÓGA 

 JEDNODŇOVÉ WORKSHOPY PRE ZAČIATOČNÍČKY 


CÍTENIE a UVOĽNENIE

MOHENDŽODARO TANTRAJÓGA  PRE ZAČATOČNÍČKY / workshop

SOBOTA  10.00 - 18.00 hod 

 Yoga House  Bratislava

cena: 80 eur /65 eur v prípade prihlásenia aj na druhý                                    workshop POSILNENIE a UKOTVENIE

AKTUÁLNY TERMÍN: Momentálne pre toto podujatie nemáme termín.

Veľký priestor nášho stretnutia je venovaný téme celkového uvoľnenia tela a mysle prostredníctvom rôznych jemných aj intenzívnych uvoľňovacích techník - pohybových aktívnych meditácií, intuitívneho tanca a samovoľného pohybu tela. Počas stretnutia sa oboznamujeme s viacerými základnými spôsobmi posilňovania svalov panvového dna a vysvetlíme si ich špecifické účinky aj rozdiely. 

Cez mnohé tantrajógové a taoistické cviky si osvojíme predovšetkým spôsob dynamiky panvového dna alebo tiež nazývanej energetickej pumpy. Hlbšie sa oboznámime s posvätným odkazom starobylého cvičenia Mohendžodáro a významom Materského okruhu - základnej energetickej zostavy pozostávajúcej zo 4 ásan - pozícií tela. Intenzívne budeme počas víkendu pracovať s prvými dvoma asanami . Okrem toho, že sa ásany správne a dôkladne naučíme, vysvetlíme si do hĺbky aj ich spirituálny odkaz a poznanie ktoré v sebe nesú. 

Program celodenného stretnutia bude tiež doplnený o množstvo iných rôznorodých aktivít : jemných sebaliečivých techník, pokojných meditácií a relaxácií, cvičení vo dvojici a menších skupinkách podporujúcich vzájomné otváranie sa a prehlbovanie pocitu dôvery a bezpečia.
Na toto stretnutie bude priamo nadväzovať ďalší celodenný seminár POSILNENIE a UKOTVENIE. Účasť na tomto workshope však nie je podmienená absolvovaním prvého kurzu. Na tomto pokračujúcom stretnutí sa naučíme ďalšie dve asany cvičenia Mohendžodáro a tak uzavrieme celú energetickú zostavu Materský okruh. V prípade, že už teraz viete že budete mať záujem aj o toto pokračovacie stretnutie, je možné prihlásiť sa vopred na oba semináre naraz.


POSILNENIE a UKOTVENIE

MOHENDŽODARO TANTRAJÓGA 

 PRE ZAČATOČNÍČKY / workshop 

NEDEĽA 10.00 - 18.00 hod
Yoga House Bratislava

cena: 80 eur/ 65 eur v prípade prihlásenia aj na prvý                                                     workshop  CÍTENIE a UVOĽNENIE

AKTUÁLNY TERMÍN: Momentálne pre toto podujatie nemáme termín.

Stretnutie priamo nadväzuje na celodenný workshop CÍTENIE a UVOĽNENIE, program tohto pokračujúceho workshopu je však vystavaný tak, že neúčasť na prvom workshope CÍTENIE a UVOĽNENIE nie je prekážkou. 

Na tomto pokračujúcom stretnutí si väčšinu techník z prvého workshopu zopakujeme a naučíme sa ďalšie dve asany cvičenia Mohendžodáro, čím uzavrieme celú energetickú zostavu Materský okruh. 

V prípade, že už teraz viete že budete mať záujem aj o toto pokračovacie stretnutie, je možné prihlásiť sa vopred na oba semináre naraz.