STARENA - Múdrosť predkov a hlbokého ticha

MÚDROSŤ ŽENSKÝCH ARCHETYPOV
je nový cyklus 6 celodenných stretnutí, ktoré na seba nadväzujú.

Počas týchto zážitkových seminárov budeme postupne pracovať s archetypmi Čarodejka, Starena, Panna, Milenka, Matka a Kráľovná, prostredníctvom pohybu tela, vedomého dychu a hlbinnej imaginácie, konštelačných techník a záverečného iniciačného rituálu na konci každého stretnutia.  


03.09 ČARODEJKA  Zostup do podstaty

12.11 STARENA  Múdrosť predkov a hlbokého ticha

11.02 2023 PANNA  Krehká sila

15.04 2023 MILENKA  Mystický tanec lásky

24.06 2023 MATKA  Návrat domov

17.09 2023 KRÁĽOVNÁ  Dary poznania


cena : 120 eur / 90 eur pri prihlásení na cyklus
              MÚDROSŤ ŽENSKÝCH ARCHETYPOV

Celodenný seminár STARENA - Múdrosť predkov a hlbokého ticha je pokračovaním a zároveň posledným otvoreným celodenným seminárom pre cyklus 

MÚDROSŤ ŽENSKÝCH ARCHETYPOV


Archetyp stareny začína sviatkom SAMHINE (Dušičky). Kolo roka je mytologický cyklus popisujúci zmeny v prírode a našich životoch. Samhain sú ukončením tohto kola roka a začiatok Nového.

Na prelome jesene a zimy, kedy sychravý november ohlasuje dlhú zimu,sa stiera rozdiel medzi živým a mŕtvym svetom.Symbolika smrti je všadeprítomná, kedy ukončujeme svoj starý život, ukončujeme rok v prírode a lúčime sa so životom, ktorý s padajúcim lístím odchádza do nenávratna a ohlasuje obrat života oúroveň ďalej. Svet sa spomaľuje, deň je krátky, zima je tuhá a s nimi prichádzajú archetyp temnej bohyne, vedmy, stareny a ohlasujú nevyhnutnosť vykonať zmeny.

Témy našich predkov, ktorí stoja za našimi chrbtami, máme v tomto období možnosť privolať si ich na pomoc a spojiť sa s našimi hlbokými koreňmi.Nielen úcta, okamih pozornosti a nahliadnutie do tajov rodových línií , ale aj bolestivé témy spojené so stratou blízkych, nenarodených dušičiek či
symbolické ukončenie niečoho, čo už dávno chceme pustiť, či sa to týka vzťahov, životného reštartu,
alebo hmotných vecí. Samhain je prekrásny transformačný rituál plný hĺbky, úcty, mystéria, ale aj oslobodenia, púšťania,
prijatia a ukončovania toho, čo už nie je pre nás aktuálne. 

Cyklus MÚDROSŤ ŽENSKÝCH ARCHETYPOV je pripravovaný v spolupráci 

s Vladkou Lukáčovou, s ktorou tento cykus aj spolu sprevádzame

MÚDROSŤ ŽENSKÝCH ARCHETYPOV