MÚDROSŤ ŽENSKÝCH ARCHETYPOV

MÚDROSŤ ŽENSKÝCH ARCHETYPOV

Ročná škola pre lektorky a sprievodkyne ženských skupín

S Vladislavou Lukáčovou a Terezou Ruth

Povedomie o našej archetypálnej podstate nám prináša príležitosť
hlbšie porozumieť 
vlastnej duši.
Dominantné, aj menej výrazné znaky jednotlivých archetypov,
často predurčujú naše kvality 
a spôsob, ktorým nasledujeme svoje vízie
a uchopujeme vlastnú realitu.
Porozumenie a prijatie archetypálnej rôznorodosti našej duše tvorí jeden z dôležitých pilierov pri budovaní vlastnej identity a posilňovaní vnútornej integrity.

Táto ročná cesta prináša dôkladný sebaprežitkový cyklus s presahom odovzdania tých najlepších skúsenosti v našej niekoľkoročnej praxi v práci so skupinami.


Je určený primárne lektorkám a sprievodkyniam, ktoré vedú skupiny, ženské kruhy
a ženám, ktoré sú pripravené vykročiť na cestu sprevádzania a hľadajú potrebné zručnosti a skúsenosti k svojej práci.


Sebaprežitková skúsenosť prináša hlbší pohľad a presahy v téme ženských archetypov, ktoré odrážajú naše životné témy a cykly.

Ženské Archetypy a rituály
k sebe neodmysliteľne patria. Od nepamäti nás sprevádzajú naprieč časom. Každá doba prináša novú formu rituálov, no všetky spája univerzálny princíp.

Počas 6-tich víkendov sa budeme venovať jednotlivým archetypom z pohľadu podôb ženskej duše, ženským rituálom a obradom.


Rituálna práca má svoje zákonitosti a princípy, ktoré je dôležité aplikovať v svojej praxi. Súčasťou každého víkendu bude teória aj prax rituálnej práce, tvorba oltárov
a práca so symbolmi.

Škola podporuje rozvoj zručností práce so skupinou a skupinovou dynamikou,
práce s hranicami, telom, priestorom a dáva možnosti nájsť si svoju jedinečnú cestu, ktorú postupne budete spoznávať a odkrývať.
Ponoríme sa do mágie ženského tvorivého princípu.

Každý víkend je venovaný jednému archetypu, kde do hĺbky otvoríme jednotlivé vrstvy, tieňové aspekty aj ich potenciál a tiež pochopenie súvislostí v našich vlastných životoch.


Víkendy sú koncipované cez sebaprežitok aj teoretickú časť.


Druhým dôležitým zámerom pre vytvorenie projektu Ročnej školy je naše rozhodnutie odovzdať svoje doterajšie lektorské skúsenosti ďalším ženám, nakoľko vieme,
akú zodpovednosť v sebe práca každej lektorky či sprievodkyne nesie.

Aké dôležité je okrem nášho prvotného rozhodnutia, dostatočnej dávky odvahy
a následného učenia sa na základe vlastných lektorských skúseností, aj znalosť bohatého teoretického pozadia z oblasti kozmologických, mytologických, historických a kultúrno spoločenských súvislostí, ako aj poznanie mnohých skrytých zákonitostí, alebo, dajme tomu, nepísaných pravidiel.


Jednotlivé témy, ktoré budeme v rámci školy pre lektorky prinášať, budú prepojené
a zároveň podporené témou ženských archetypov Vedma (Starena), Panna, Milenka, Matka, Kráľovná a Čarodejka.


Komu je Ročná škola určená

🌸 budúcim lektorkám a sprievodkyniam,
🌸 ženám, ktoré majú záujem hlbšie preniknúť do sveta ženských archetypov, vedomej energetickej práce s pohybom tela, oblasťou lona a prapôvodných ženských rituálov 


Témy jednotlivých víkendov 

1. Archetyp VEDMA (STARENA) – sviatok SAMHINE

– Labyrint nášho života
– Cesta predkov
– Konce a začiatky
– Práca s tieňmi
– Rituály ukončovania
– Uctenie predkov
– Živlová mágia

V praktickej a teoretickej časti si predstavíme
pojem Posvätná temnota a všetko, čo je v spojitosti s ňou uložené v našom vnímaní reality. Pojmy ako emočná tekutosť, surová autenticita a význam postupnosti od surovej autenticity k jej kultivovanej forme.

2. Archetyp PANNA – sviatok IMBOLC

– Cesta k sebe
– Rituály nových začiatkov
– Červený stan

V praktickej a teoretickej časti si predstavíme
snovú rovinu, vizualizáciu, liečenie, základnú tvorbu oltárov a rituálneho priestoru. Vysvetlíme si základy tvorenia priestoru pre ženský kruh, naučíme sa čistiť priestor aj seba.

Spôsoby tvorenia kruhu /solárny, lunárny, držanie priestoru, formy zdieľania a spôsoby podpory hĺbky a autenticity v kruhu/. Symbolika silových zvierat, farieb, podporných silových predmetov – amuletov, kryštálov.

3. Archetyp MILENKA – sviatok BELTINE

– Posvätná sexualita a intimita
– Partnerské, svadobné a vzťahové rituály
– Otváranie sa intimite vlastnej, partnerskej, vzťah k svojmu telu


V praktickej a teoretickej časti si predstavíme
nástroje a techniky pre prácu s intimitou v skupine aj pre jednotlivcov. Naučíme sa a vysvetlíme si základné dychové cvičenia vychádzajúce z tantry a tao, čo je to vedomý dotyk.

Vysvetlíme si pojem Posvätné Lono, symbolika Vesica Piscis, Grál, posvätné prepojenie ženskej a mužskej polarity, posvätné partnerstvo, základné techniky práce s dychom a kultiváciou sexuálnej energie.

Význam práce v malých skupinách a vo dvojiciach, nástroje na prehlbovanie vzájomného bezpečia a dôvery v kruhu. Teória k téme skupinových rituálov a práci s priestorom. 

4. Archetyp MATKA – sviatok LAMMAS

– Výživa, bezpodmienečná láska
– Rituály vďačnosti, plodnosti, predpôrodné a ďalšie významné rituály týkajúce sa témy materstva

Praktická a teoretická časť
práca s emóciami prostredníctvom hudby, tanečných meditácií a pohybových cvičení. Základné princípy tvorenia tanečných hudobných ciest alebo meditácií. 
Rastlinná a prírodná mágia, teória sezónnych rituálov.

5. Archetyp KRÁĽOVNÁ – sviatok MABON (jesenná rovnodennosť)

– Zber plodov
– Rituály hojnosti, životné a prechodové rituály

Kráľovská cesta a zber plodov svojej práce. Kráľovná rešpektuje zákony vesmíru a riadi sa srdcom. Sebahodnota hmotná aj duchovná, sebaprezentácia na verejnosti,
vízie a plány.

V praktickej a teoretickej časti
otvoríme témy hojnosti, dostatku a finančného ohodnotenia, vnútornej stability a práci s intuíciou v súlade so svojim srdcom. Rovnováha medzi dávaním a prijímaním. Jedinečnosť tvorí značku.

6. Archetyp ČARODEJKA – Iniciácia, špirála života

– Iniciácia, špirála života
– Otvorenie svojej jedinečnej cesty
– Rituály požehnania
– Ukončenie ročného cyklu
– Oslava a dovŕšenie

Archetyp čarodejky završuje cestu, na ktorú si sa vydala. Iniciuje Tvoje dary a podporí ťa na ďalšej úrovni špirály života. Čarodejka je jasnozrivou, tvorivou silou, ale má aj svoje tieňové aspekty. Rovnováha, porozumenie a prijatie oboch polarít prináša napojenie sa na svoju vlastnú cestu duše.


Tak vykroč!


Kde bude Ročná škola prebiehať

Škola bude prebiehať v krásnom prostredí malých Karpát v Modre Harmónii v útulnom penzióne s veľkou záhradou, saunami a vegetariánskou stravou.

6 víkendov Vám prinesie ucelený koncept vzácnych poznatkov, sebaprežitkov, meditačných techník, tanečných meditácií, rituálov a obradov.

Každý deň začneme rannou jogou (mohendžodáro a tradičná tantra joga), budeme si užívať okolitú prírodu a jej silu, čerpať z prameňa múdrosti ženských archetypov a otvárať sa svojmu potenciálu a jedinečnosti vlastnej cesty.

Víkend archetypu Matky absolvujeme na strednom Slovensku v novo-vzniknutom centre v jurte a doprajeme si čo najbližší kontakt so živlami a jednoduchosťou života. Na vrchole leta a hojnosti si doprajeme intenzívny víkend v úzkej spätosti s ohňom, zemou, vodou aj vzduchom.


Kto zastrešuje Ročnú školu

Ročná škola Múdrosť ženských archetypov je projektom dvoch žien a dlhodobých sprievodkýň ženských kruhov, kurzov a seminárov – Vladislavy Lukáčovej
a Terezy Ruth
.

Naše vnímanie a skúsenosti s prácou so ženskými archetypmi sa na prvý pohľad môžu zdať odlišné, no presah v chápaní nám umožnil prepojiť tieto dve skúsenosti do jedného zmysluplného celku, ktorý pomáha zodpovedať na mnohé otázky, ktoré si môžete klásť počas svojej praxe. 


Tereza Ruth

Som pôvodne vyštudovaná výtvarníčka a fotografka, no dlhodobo sprevádzam ženy sebarozvojovými kurzami a seminármi, so zamerraním na zvedomovanie a liečenie Lona a panvových orgánov. Od roku 2007 pôsobím ako akreditovaná lektorka tantrickej jógy pre ženy Mohendžodáro a tiež facilitátorka katarzných techník, zameraných na hĺbkové uvoľňovanie vnútorných emočných procesov.

Vo svojej práci vyzdvihujem predovšetkým vedomý kontakt s vlastným telom, či už prostredníctvom dynamického, pohybového prejavu alebo naopak, prostredníctvom veľmi jemnej, vnútornej energetickej práce v prepojení
s viacerými dychovými technikami.

Na základe svojich dovtedajších skúseností som v roku 2010 vytvorila projekt SEDEM KLENOTOV ŽENY, transformačný cyklus celodenných seminárov pre ženy. V priebehu minulého roka bol tento cyklus obohatený o spoluprácu s lektorkou Mawu Ananke. Okrem pravidelných kurzov a seminárov ponúkam skupinové pohybové stretnutia Tanečné meditácie pre ženy, a tiaktiež individuálne konzultácie spojené s kraniosakrálnou terapiou.

Vo svojej práci vychádzam zo svojich dlhoročných lektorských skúseností, z učenia tantry, tao, šamanských kmeňových tradícií a nepochybne taktiež zo svojho osobného života. Cítim sa hlboko inšpirovaná knihou Ženy, ktoré behali s vlkmi a archetypom Divokej ženy - Divošky, ktorý vo svojej práci napomáham objaviť v každej žene ako predpoklad k vnútornému sebaobnoveniu a prinavráteniu k vlastnej jedinečnosti.

www.terezaruth.com
info@terezaruth.com

Vladislava Lukáčová

Rituálmi, ženskou a prírodnou mágiou sa zaoberám od roku 2010, kedy som vykročila na cestu svojej duše. Existuje mnoho možností ako tvoriť rituály, dôležité je nájsť si svoju vlastnú cestu a jedinečnosť. Sprevádzam individuálnymi, partnerskými aj skupinovými rituálmi, zaoberám sa prírodnou mágiou, tantrickým učením a tantrickou jogovou praxou. Tretím rokom spolulektorujem v rámci Školy ženských rituálov Barbory Zemanovej v ČR a vediem vlastné semináre zamerané na sviatky, lunárnu a živlovú mágiu a prechodové rituály. Mojou vášňou sú oltáre, ktoré tvorím ako portály pri rituálnej práci. Sprevádzam hlbokým a transformačným rituálom ZAVINOVANIA (zatvárania kostí).

Odovzdávam to, čo som za 13 rokov pozbierala a vytvorila jedinečný koncept znalostí o rituálnej práci, prírodnej mágii, symboloch a oltároch.

www.sebavedomazena.sk
info@sebavedomazena.sk


TERMÍNY Ročnej školy

1.12.2023 – 1.12.2024

1.12. – 3.12.2023 (archetyp VEDMA)

23.2. – 25.2.2024 (archetyp PANNA)

31.5. – 2.6.2024 (archetyp MILENKA)

9.8. – 11.8.2024 (archetyp MATKA)

18.10. – 20.10.2024 (archetyp KRÁĽOVNÁ)

29.11.- 1.12.2024 (archetyp ČARODEJKA)

Školu je možné absolvovať len vcelku, nie je možné prísť na jednotlivé archetypy.


KDE

Penzión Harmónia v Modre
(Okružná č. 3173
900 01 Modra-Harmónia)


Ubytovanie je formou dvojlôžkových izieb s vlastnou kúpeľňou a balkónom.
Víkend Archetypu matky bude na Strednom Slovensku v centre ŽIVOZEM.


LEKTORNÉ

1900€/rok/osoba pri úhrade v rámci 1 platby do 31.10.2023

2000€ pri rozdelení platieb na 2 splátky po 1000€
(1. splátka 1000€ do 31.10.2023 a 2. splátka do 28.2.2024)

2220€ pri rozdelení platieb na 5 splátok
(1. splátka 740€, 2. – 5. splátka 370€, podrobný rozpis splátok posielame do emailu)

Lektorné nezahŕňa cenu ubytovania a stravu.
Ubytovanie a celodenná strava vychádza cca na 110 EUR/víkend
(platí sa priamo na mieste pred začiatkom každého víkendu).

Storno podmienky:
Lektorné obsahuje aj zálohu vo výške 700€.
V prípade zrušenia účasti do 31.10. prepadá 50% zo zálohovej platby. V prípade zrušenia účasti do 15.11. prepadá 100% zo zálohovej platby.
Ak si nájdete za seba náhradu, platbu Vám vrátime po odrátaní
manipulačného poplatku vo výške 100€. 

Podrobnejšie informácie dostanete po prihlásení.

Prihlášky uzatvárame 15.11.2023.
Počet miest max. 25!


PRIHLASOVANIE

Info a prihlasovanie: Viktória
mail: info@terezaruth.com

Prihlasovanie prebieha prostredníctvom mailu na adrese našej asistentky Viktórie, ktorá Vám zodpovie na všetky otázky ohľadom prihlasovania, ceny, platieb, ubytovania a stravy a registračných formulárov.

Referencie

Milá Terezka a Vlaďka, aj touto formou by som sa chcela poďakovať za Váš silný vklad do pochopenia ženskej podstaty a kuktivácie jej prirodzenosti.
Priestor, ktorý pri cykle ženských archetypov vytvárate
a svedomito, svojou múdrosťou, odvahou a v láske držíte, nie je zďaleka samozrejmosťou.
Som vďačná sebe, lebo ste ma to naučili 
a ďakujem "všetkému" čo prispelo k tomu,
že som vstúpila na túto cestu
a Vy ma ňou sprevádzate. 

Martina

Múdrosť  ženských archetypov ma očarila. Prechádzať cez svoje telo postupne archetypom Panny, Milenky, Matky a Kráľovnej bolo veľmi silné. Objavovala som zranenia, na ktoré som zabudla, alebo potlačila tak hlboko, že som si ich nebola vedomá. V bezpečnom kruhu ženskej skupiny som ich uzrela, prijala a naštartovala proces uzdravovania. Ďakujem Terezke a Vlaďke za múdrosť a sprevádzanie krásnou vnútornou transformáciou. Zároveň som zistila, že ženský kolektív môže byť nesmierne obohacujúci a inšpirujúci. Tento kurz by som dopriala všetkým ženách, ktorým záleží na ich duševnom zdraví. 

Lucia