MÚDROSŤ ŽENSKÝCH ARCHETYPOV

MÚDROSŤ ŽENSKÝCH ARCHETYPOV

Počas cyklu sa stretneme so štyrmi tvárami seba - vnútornou Pannou, Milenkou, Matkou a KráľovnouSú našimi sprievodkyňami na ceste k pravde o sebe.

4 celodenné intenzívne semináre nás zavedú do hlbšej podstaty a otvoria témy, ktoré nás sprevádzajú počas celého nášho života. Kvality jednotlivých archetypov môžeme integrovať a prostredníctvom nich, spoznať svoje vlastné dary aj tiene.

Zapojíš telo, otvoríš srdce, prežiješ emócie , uvoľníš zovretie a nastúpiš na cestu vnútornej slobody.

Prostredníctvom pohybových meditácií, vizualizácií, konštelačných techník a ženských rituálov spoznáš hlbšie samu seba a nájdeš odpovede na svoje otázky.

Zakliata princezná alebo odvážna Vajana?
Skutočná milenka alebo dobrá herečka?
Milujúca matka alebo nahnevaná fúria?
Panujúca kráľovná alebo panovačná Pani?


Archetypy majú rôzne vrstvy a podoby. Každému budeme venovať jeden celý deň na ich pochopenie.


04.02.2023   PANNA  Krehká sila

15.04.2023 MILENKA Mystický tanec lásky

24.06.2023 MATKA Návrat domov

16.09.2023 KRÁĽOVNÁ Dary poznania


CENA: 360€ (4x90€)NOVÝ  CYKLUS  intenzívnych zážitkových seminárov pre ženy 2022/ 23

Povedomie o našej archetypálnej podstate nám prináša príležitosť hlbšie porozumieť vlastnej duši.
Dominantné, aj menej výrazné znaky jednotlivých archetypov často predurčujú naše kvality a spôsob, ktorým nasledujeme svoje vízie a uchopujeme vlastnú realitu.

Porozumenie a prijatie archetypálnej rôznorodosti našej duše tvorí jeden z dôležitých pilierov pri budovaní vlastnej identity a posilňovaní vnútornej integrity.


Rozpoznávanie archetypov v nás ponúka krásnu cestu sebapoznávania a sebaprijatia pre ženy aj mužov.

Tak ako muži prehlbujú spojenie so svojimi kvalitami prostredníctvom mužských archetypov v mužských spoločenstvách /najčastejšie so štyrmi archetypmi Bojovník, Milenec, Mág a Kráľ, stretávajú sa takisto ženy, aby spoločne vykročili na cestu hlbokého liečenia, podporované darmi archetypov ženského sveta.
Pozývame vás, drahé ženy, spoločne na túto cestu vykročiť, vedené múdrosťou, ktoré v sebe ženské archetypy nesú.


MÚDROSŤ ŽENSKÝCH ARCHETYPOV je cyklus pripravovaný v spolupráci 

s Vladkou Lukáčovou, s ktorou tento cykus aj spolu sprevádzame.

Každá pracujeme s archetypmi inak a naša spoločná práca prináša komplexnejší pohľad a intenzívny prežitok na úrovni tela, mysle a ducha.