ČARODEJKA

MÚDROSŤ ŽENSKÝCH ARCHETYPOV
je nový cyklus 6 celodenných stretnutí, ktoré na seba nadväzujú.

Počas týchto zážitkových seminárov budeme postupne pracovať s archetypmi Čarodejka, Starena, Panna, Milenka, Matka a Kráľovná, prostredníctvom pohybu tela, vedomého dychu a hlbinnej imaginácie, konštelačných techník a záverečného iniciačného rituálu na konci každého stretnutia.  


03.09 ČARODEJKA  Zostup do podstaty

12.11 STARENA  Múdrosť predkov a hlbokého ticha

11.02 2023 PANNA  Krehká sila

15.04 2023 MILENKA  Mystický tanec lásky

24.06 2023 MATKA  Návrat domov

17.09 2023 KRÁĽOVNÁ  Dary poznania


cena : 120 eur / 90 eur pri prihlásení na cyklus
              MÚDROSŤ ŽENSKÝCH ARCHETYPOVCelodenný seminár ČARODEJKA zostup do podstaty
je úvodným stretnutím pre cyklus 

MÚDROSŤ ŽENSKÝCH ARCHETYPOV

a jeho absolvovanie je pre prihlásenie na celý cyklus dôležité. 


Archetyp Čarodejka v sebe nesie odhodlanie voviesť nás do hĺbky. Na miesto, kde sa zo svojej podstaty rodíme do plnosti života. Tam, do temných častí nás samých, kam je treba sa neustále navracať, aby sme sa opäť rozpamätali...


Čarodejkin dar je prebudiť v nás odvahu vydať sa na túto cestu a vo svojej neústupčivosti nám pripomínať náš, v hĺbke daný sľub, napĺňať poslanie svojej duše. 


Čarodejka je tá, ktorá stojí pri nás, keď zbierame silu pre odhodlanie urobiť prvý krok a rázne nastavuje svoje zrkadlo, keď svoju silu spochybníme.Čarodejka je divoká sestra každej z nás vo chvíli, keď v sebe rozpoznáme pocit, že sme pripravené vykročiť. Vtedy nás zavolá a ukáže smer. Chce však našu plnú dôveru, naše odhodlanie, našu pravdivosť...chce nás celú až na kosť... 

Cyklus MÚDROSŤ ŽENSKÝCH ARCHETYPOV je pripravovaný v spolupráci 

s Vladkou Lukáčovou, s ktorou tento cykus aj spolu sprevádzame

MÚDROSŤ ŽENSKÝCH ARCHETYPOV